160225_KLF_Eldorado_01ps.jpg

När eldningsförbudet upphör innebär det att det åter är tillåtet att elda och grilla i skog och mark i Blekinge.

Även när det är tillåtet att elda är det bra att tänka på följande tips som är särskilt aktuella vid eldningsförbud.

  • Arbete i skog och mark med maskiner kan orsaka gnistor eller varmgång (motorsågar, slåtter av vägrenar, kedjor på terränggående maskiner med mera).
  • När du parkerar bilen i terrängen, tänk på att katalysatorn kan antända torrt gräs.
  • Lämna inte glas i naturen.

Här kan du läsa mer om vad ett eldningsförbud innebär.