detaljplan-molletorp.jpg

Nu finns ett förslag på en detaljplan för Mölletorp 6:13 m.fl. I planförslaget föreslås cirka 300 nya bostäder i olika bostadsformer med närhet till befintlig infrastruktur, service och natur.

Detaljplanen är ute på samråd den 26 oktober–23 november och under den här tiden har du möjlighet att tycka till om förslaget.

Läs mer och se detaljplanen för Mölletorp 6:13 m.fl.

Lämna synpunkter på detaljplaner

karlskrona.se/detaljplaner hittar du alltid gällande detaljplaner i kommunen. Här finns även information om vad som gäller för synpunkter. Du måste senast under granskningstiden lämna in dina synpunkter för att inte riskera att förlora rätten till att senare överklaga ett beslut om antagen detaljplan.