bidrag_17766538-red-watering-can-with-coin-path-in-side-isolate.jpg

Din förening kan nu söka lokalbidrag eller medlemsbidrag för funktionsnedsatta för kostnader under 2019. Ansökningar för båda bidragen ska vara inkomna senast den 31 mars 2020.

Använd de inloggningsuppgifter som föreningen fått och gör ansökan om lokalbidrag eller medlemsbidrag digitalt.

Välj rätt typ av lokalbidrag

Det finns olika typer av lokalbidrag så tänk på att lämna uppgifter om rätt sorts lokal. Till exempel:

  • Använd lokaltypen "Samlingslokal" om ni själva äger till exempel en bygdegård, Folkets hus eller liknande som räknas som allmän och har en allsidig användning. 
  • Om ni hyr en lokal är det istället lokaltypen "Hyresbidrag för ej kommunal lokal" som ska användas.
  • Använd lokaltypen "Egenägd föreningslokal" om ni själva äger en lokal som används av föreningen, till exempel ett klubbhus utan någon anläggning. 
  • Om lokalen är en del av en anläggning, till exempel en klubbstuga på en idrottsplats, använder ni istället lokaltypen "Egenägd anläggning".

Om du är osäker på vilket typ av lokalbidrag din förening kan söka finns information om definitionerna i bidragsnormerna. Där finns beskrivningar för varje lokaltyp.

Här kan bidragsberättigade föreningar göra ansökan och läsa mer om lokal- och medlemsbidrag och vilka tider som gäller för ansökan.

Bidragsberättigade föreningar

För att kunna söka bidrag hos kultur- och fritidsförvaltningen måste föreningen först vara godkänd som bidragsberättigad förening. 

Ansökan om att bli bidragsberättigad förening gör du här.