vattenslang.jpg

Förbudet avser Holmsjö, Nävragöl, Saleboda och Spjutsbygd.

Förbudet gäller från den 9 juli 2018 och tillsvidare.