Bevattningsförbud.jpg

Vattensituationen i områdena gör att det utfärdats förbud mot att till exempel fylla pooler, tvätta bilen, vattna gräsmattor och göra övriga vattenuttag med vatten kopplat till det kommunala vattenledningsnätet.

Det kommunala vattnet i de angivna områdena får endast användas för grundläggande hushållsbehov som matlagning, dryck och hygien.

Bevattningsförbudet gäller tillsvidare.

Med anledning av den extremt torra hösten 2018 och den nederbördsfattiga vintern och våren 2019 är grundvattennivåerna i Karlskrona mycket under det normala.

Även i områden som just nu inte berörs av bevattningsförbud är vattensituationen något ansträngd. För att inte fler områden ska få bevattningsförbud är det viktigt att alla i kommunen hjälper till att vara sparsamma med vattenanvändningen.

Här kan du läsa mer om bevattningsförbud.