- Vi kommer påbörja arbetet med att ta fram säkra sätt för våra boenden att träffa sina anhöriga inomhus från och med den 1 oktober utifrån Socialstyrelsens rekommendationer, säger Jenny Hoffert, avdelningschef för särskilda boenden i äldreförvaltningen i Karlskrona kommun.

Regeringen har vägt in flera faktorer i sitt beslut att ta bort besöksförbudet på äldreboenden. Äldreboenden har sedan pandemins början i våras haft tid på sig att förbättra sitt arbete för att minska smittspridning. Samtidigt har smittspridningen i samhället minskat och nästan helt upphört på äldreboenden. 

Regeringens samlade bedömning är därför att besöksförbudet kan hävas. Socialstyrelsen har tagit fram föreskrifter, bindande regler, för besök på äldreboenden under pandemin. Föreskrifterna ställer krav på att äldreboendena tar fram riskanalyser med tillhörande åtgärder för att säkerställa en god kvalitet för säkra besök på boendena.

- Vi har förbättrat vårt arbetssätt allt eftersom kunskapen om covid-19 har ökat. Vi fortsätter arbeta för att upprätthålla och förbättra våra rutiner och arbetssätt, säger Jenny Hoffert.


Du som besökare har ett stort ansvar för att hjälpa till att hindra smittspridning på äldreboenden. Besök bara dina anhöriga på äldreboenden om du är helt symtomfri. Lyssna till personalens råd och respektera de beslut som har fattats.

Smittskydd Blekinge har möjlighet att begränsa möjligheten till besök på Karlskrona kommuns äldreboenden om smittspridningen skulle öka lokalt.