Under hösten har strandpromenaden vid Pottholmen varit avstängd på grund av markarbeten och dragning av nya dricksvattenledningar.

– Arbetet har varit en del i förberedelserna för de nya byggen som växer upp på Pottholmen, säger Daniel Strandberg, projektledare på Karlskrona kommun.

Den nya strandpromenaden har byggts under våren och har varit ett speciellt projekt. När Karlskrona grundades fanns inte Pottholmen utan hela området är uppfyllt med massor. Därför står det i dag 86 stycken 18 meter långa pålar nedborrade i berggrunden för att ge en stabilitet åt den nya strandpromenaden. Tillsammans bildar de ett staket som håller massorna på plats.

Nu när höstens arbete är färdigt kan du på nytt njuta av ännu en del av Karlskrona.