nättraby.jpg

Under höstlovet görs förändringar i trafikmiljön

- Bland annat anläggs en ny gång- och cykelbana längs med Ringvägen upp mot skolan.

- Trafiken tillåts numera bara gå norrut på Ringvägen mellan södra och norra delen. 

- Det blir även en återvändsgata i västra änden av Ringvägen då fordon (cyklar undantaget) inte längre får köra in där. Kör därför inte in detta håll när du ska lämna ditt barn i skolan.

Vänligen respektera de nya trafikreglerna. De är till för att skapa en säkrare trafikmiljö för våra barn.

Ta del av en översiktsbild med samtliga trafikförändringar här.