Karlskrona kommuns båda snö- och plogbilar är av 2018 respektive 2019 års modell. Inför den här säsongen har de försetts med den senaste tekniken för halkbekämpning. Detsamma gäller den tredje saltbilen, som ägs av en entreprenör.

Tidigare har chaufförerna själva fått reglera hur saltet ska fördelas över vägen. Nu känner ett avancerat gps-system automatiskt av hur bred vägen. Sedan anpassas fördelningen av salt efter det.

– Det blir en väldig förbättring för våra chaufförer. Dessutom blir det enklare att komma in som ny chaufför eftersom rutten ligger förprogrammerad och saltningen sker automatiskt, säger Mikael Olausson.

I den här filmen kan du se hur tekniken i Karlskrona kommuns saltbilar fungerar.

Prognoser för väglag

Som arbetsledare är det Mikael Olausson som bedömer när kommunens stora apparat för halkbekämpning behöver dras igång. Till sin hjälp har han SMHI:s särskilda prognoser för väglag, men även data från lokala sensorer på flera av vägarna i kommunen.

– När vi gör bedömningen att det kommer att bli halt så ringer jag in chaufförerna och en privat entreprenör, säger Olausson.

Chaufförerna har då 30 minuter på sig att ta sig till jobbet och komma igång med halkbekämpningen. Totalt har Karlskrona kommun tillgång till ett 30-tal fordon för att ploga, salta och grusa bil-, cykel- och gångvägar.

Bra för miljön

Förhoppningen är att det nya gps-systemet ska leda till att mindre salt förbrukas, vilket gynnar både miljön och ekonomin. Men den största fördelen handlar alltså om chaufförernas arbetsmiljö.

– I en annan kommun mätte man att det krävdes 830 olika vridningar och knapptryckningar under en saltrunda. När det görs automatiskt får chaufförerna en både skönare och säkrare arbetsmiljö, säger Olausson.

 

I filmen ger Mikael Olausson tre tips på hur du kan underlätta för personalen som jobbar med att göra din väg trygg och säker.