Trafikåtgärder i Lyckeby.jpg

Marcus Henningsson, gruppchef för områdespolisen i Karlskrona, Andreas Steinbach och Johan Lindh, trafikingenjörer på Karlskrona kommun.

Boende och affärsinnehavare har under lång tid upplevt trafiksituationen i Lyckebyområdet som störande och otrygg. Det har framkommit i polisens och Karlskrona kommuns trygghetsmätningar och i samtal med de som bor och verkar i Lyckeby.

Det har varit mycket buskörning på kvällar och nätter med mopeder och A-traktorer på de stora parkeringsplatserna vid de olika köpcentra och skolor som finns i området.

– Det finns ett stort motorintresse och då samlas man på de här ytorna. Problemet är inte att man träffas, utan det är buskörningen, den höga volymen på musiken och nedskräpningen som blir följden av att man samlas som vi vill komma åt, säger Marcus Henningsson som är gruppchef för områdespolisen i Karlskrona. 

Med start i dag kommer det att vara förbjudet med fordonstrafik på parkeringsplatserna under kvällar och nätter. Förbudet införs efter samverkan mellan polisen, fastighetsägarna och Karlskrona kommun, som varit delaktig genom att informera om vilken skyltning som krävs.

– Vi ser stor samhällsnytta i det här eftersom det leder till mindre buller och nedskräpning för både fastighetsägarna och människorna som bor i området, säger Andreas Steinbach, som är trafikingenjör på Karlskrona kommun.

De parkeringsplatser som berörs ligger vid:

  • Biltema och Jula
  • Holmgrens bil
  • Netto
  • Lyckeby kunskapscentrum
  • Amiralen
  • Slottsbacken
  • Lyckeby Fritidsgård