svenska flaggan.jpg

Ansökan om fri flagga eller fana gör du hos Stiftelsen Sveriges Nationaldag senast den 1 januari. 

Mer information och till ansökan hos Stiftelsen Sveriges Nationaldag

Sveriges alla kommuner är medlemmar i stiftelsen och Karlskrona kommun meddelar sedan dig som har beviljats ansökan. Utdelning av flaggor och fanor sker under nationaldagsfirandet i Wämöparken den 6 juni 2019.