saraoanna8.jpg

Projektet har fokus på att vidga arbets- och utbildningsmöjligheterna för målgruppen unga i Blekinge som står långt ifrån arbetsmarknaden. Det handlar om att hitta, få och behålla ett jobb.

Projektet kommer att genomföras i Blekinges kommuner med Karlskrona kommun som projektägare.

- Många av de insatser och projekt som bedrivits i regionen har visat sig vara framgångsrika. Men det saknas fortfarande hållbara övergångar ut i arbetslivet för många av Blekinges unga invånare inom utsatta grupper och det behövs fler praktikplatser och anställningsmöjligheter för målgruppen, inte minst inom det privata näringslivet, säger Sara Drejstam, chef på arbetsmarknadsavdelningen i Karlskrona kommun.

Trots en stark konjunktur och en stark efterfrågan på arbetskraft är utmaningarna på arbetsmarknaden i Blekinge fortsatt stora.

- Genom de insatser och verktyg som kommunernas arbetsmarknadsavdelningar kan erbjuda, bland annat genom ett gemensamt förhållningssätt, är vi med och bygger en god grund som stärker Blekinges unga enskilda individer. Det som behövs är ett stöd till arbete eller utbildning och det är det som projektet vill komma åt att lösa, säger Anna Strömqvist Vollan, projektledare på arbetsmarknadsavdelningen i Karlskrona kommun.

Blekinges kommuner och Arbetsförmedlingen i Blekinge går samman i projektet för att öka förutsättningarna för hållbara övergångar för unga till arbetslivet.

Deltagarna i projektet kommer att matchas ut till arbetsgivare och det kommer att ske ett aktivt och strategiskt arbete för att stärka individernas egna val.

Projektet kommer även att främja rörligheten över kommungränserna genom att erbjuda platser för arbetsträning och praktik i hela länet.