vardecheck100.png

När kunden betalar med värdecheck

  • Varje check är kopieringsskyddad och numrerad.
  • När kunden har betalat river du av det över högra hörnet på checken.
  • Värdechecken kan inte bytas mot kontanter och ingen återbetalning av eventuell mellanskillnad görs om kunden inte handlar för hela beloppet.
  • Checken är giltig till och med den 31 juli 2020.

Så får du betalt

När kampanjen är över skickar du faktura på det belopp som motsvarar värdet på de checkar du tagit emot. Bifoga checkarna och skicka fakturan till Karlskrona Centrumförening senast 10 september 2020 med betalningstid 10 dagar. 

På fakturan ska framgå:

  • Näringsidkarens namn, adress, bankgiro eller postgiro, momsregistreringsnummer samt att F-skatteregistrering finns.
  • Antal mottagna värdecheckar per valör och totalsumma. 

Tänk på att inlösen av checkarna inte föranleder uttag av moms.

Faktureringsadress:

Karlskrona City/Karlskrona Centrumförening, Arklimästaregatan 46, 371 36  Karlskrona.

Karlskrona Kommun (organisationsnummer 212000-0829) ger ut värdechecken och garanterar dess värde.