vardecheck2020.jpg

Värdecheckarna har delats ut som en sommargåva till anställda i Karlskrona kommun, och anställda i företag som valt att delta, för att stödja särskilt utsatta företag i det lokala näringslivet under coronapandemin.

Värdecheckarna är en del av ett omfattande stödpaket om totalt 10 miljoner till branscher inom näringslivet i Karlskrona som särskilt påverkas av coronapandemin.

 

Så löser du in värdecheckarna

Kampanjen är över och du som företagare skickar en faktura på det belopp som motsvarar värdet på de checkar du tagit emot. Bifoga checkarna och skicka fakturan till Karlskrona Centrumförening senast 10 september 2020 med betalningstid 10 dagar. 

Här kan du få mer information om hur du löser in värdecheckarna.