Upphandlingsplanen visar Karlskrona kommuns pågående och kommande upphandlingar som ska göras till följd av att avtal löper ut, men också helt nya upphandlingar.

Karlskrona kommun samordnar även upphandlingar för kommunkoncernen och andra upphandlande myndigheter där gemensamma intressen finns.

Upphandlingsplanen är preliminär och kan komma att förändras.

Här hittar du mer information om aktuella upphandlingar och ramavtal med Karlskrona kommun.

100 affärsmöjligheter med Karlskrona kommun

Avtalsområden:

 

Aktivitet, lek och idrottsmaterial

 • Utbildning e-sport
 • Sport och idrottsmaterial
 • Lekmaterial
 • Park- och lekplatsutrustning

Arbetskläder, skor, glasögon och skyddsutrustning

 • Arbetskläder - vård, städ och kök
 • Tvätt/hyra av arbetskläder
 • Andningsskydd

Bank, finans och försäkring

 • Finansiell rådgivning
 • Pensionsadministration
 • Försäkringsförmedlare
 • Finanssystem för skuldförvaltning
 • Banktjänster
 • Pensionsadministration

Bränsle och drivmedel

 •  Drivmedel, stationstankning samt sjömack

Böcker och litteratur

 • Litteratur

Entreprenader

 • Diverse byggentreprenader
 • Infartsleden
 • Sjöentreprenad

Fastighetsnära tjänster

 • Broreparationer
 • Tillsyn och skötsel av Kruthusen Företagsfastigheters AB fastigheter
 • Brandskydd
 • Verksamhetsdrift av ishallar på NKT Arena Karlskrona
 • Inhyrning av entreprenadmaskiner med förare
 • Reparationer och service av hissar, portar, lyftanordningar, vikväggar och lingångar
 • Myndighetsbesiktningar av hissar, lyftbord, lyftanordningar, portar
 • Takläggning - papp, plast, folie
 • Tillsyn och skötsel av fastigheter hos Kruthusen företagsfastigheter AB
 • Vägmarkeringsentreprenad
 • Skötsel av grönytor Rosenholms arena
 • VA-produkter
 • Saneringsarbeten
 • Elleveranser med tillhörande portföljförvaltning
 • Betonghåltagning
 • Rengöring av fasader, tak, miljörum
 • Sten/plattsättning
 • Ställningsbyggnation
 • Träd, buskar och perenner
 • Prefabricerade pumpstationer

Fordon, transporter och maskiner

 • Inhyrning av arbetsmaskiner, manskapsbodar mm
 • Hyrbilar
 • Skolskjutsar
 • Elfordonspool som tjänst
 • Elcyklar inklusive service
 • Isbanemaskin fullserviceleasing

Förbrukningsmaterial

 • Engångsmaterial
 • Förpackningsmaterial för matdistribution

Hamnen

 • Förtöjningsbommar
 • Livräddningsutrustning

IT

 • IT-stöd för upphandling
 • Digital trygghetslarmsanläggning
 • Webbaserat rekryteringsverktyg
 • Digitala samtal
 • Kvalitetsverktyg
 • Betallösning för parkering
 • ParkeringsHUB
 • Programvaror och programvaror som molntjänst Licenspartner
 • Accessnät
 • Telefoni som tjänst
 • Administrativt IT-stöd för förskolor, grundskolor och grundsärskola
 • Digital tillsyn via kamera

Kontorsmaterial, kopieringspapper och tryckeri

 • Kuvert, neutrala samt med tryck
 • Tryckeritjänster, generella tryck
 • Kontorsmaterial

Köksutrustning, vitvaror och köksmaskiner

 • Vitvaror för bostadslägenheter, pentryn, förskolor och äldreboenden etc.
 • Vitvaror småel
 • Vitvaror tvättstugemaskiner
 • Köks- och serveringsutrustning

Larm och bevakning

 • Parkeringsövervakning och torgtillsyn
 • Trygghetslarm ordinärt boende

Livsmedel

 • Livsmedel huvudleverantör
 • Färsk frukt, grönsaker och potatis + mejeri
 • Färskt kött och chark
 • Näringspreparat med tillbehör

Möbler

 • Entrémattor
 • Möbler

Resor, boende och konferens

 • Resebyråtjänster
 • Konferensanläggningar

Tekniska konsulter

 • Planarkitekter
 • Partneringledare

Utbildning

 • Blekinges framtida chefer
 • Gymnasiala- och grundläggande kurser för vuxna 7-9 i distansform

Vård, tjänster, utrustning och material

 • Bristvaror till kommunala vård- och omsorgsverksamheter
 • Distribution av inkontinenshjälpmedel
 • Sjukvårdsmaterial
 • Preventivmedel
 • Urinindikator för mätning av biorytmen
 • Vårdsängar

Övriga tjänster

 • Familjerådgivning
 • Lokalvård Jämjö bibliotek
 • Väderservice
 • Bevakningstjänster och larmmottagning
 • Lokalvård Karlskrona simhall
 • B-körkort
 • Mät- och karttjänster
 • Företagshälsovård
 • Teknik och event
 • Drift Säljö Barnkoloni