Upphandlingsplanen visar Karlskrona kommuns pågående och kommande upphandlingar som ska göras till följd av att avtal löper ut, men också helt nya upphandlingar.

Karlskrona kommun samordnar även upphandlingar för kommunkoncernen och andra upphandlande myndigheter där gemensamma intressen finns.

Upphandlingsplanen är preliminär och kan komma att förändras.

Här hittar du mer information om aktuella upphandlingar och ramavtal med Karlskrona kommun.

100 affärsmöjligheter med Karlskrona kommun

Avtalsområden:

Arbetskläder, skor, glasögon och skyddsutrustning

 • Arbetskläder - kök, städ, vård
 • Tvätt/hyra av arbetskläder

Bank, finans och försäkring

 • Finansiering av hårdvara
 • Finanssystem för skuldförvaltning
 • Försäkringsförmedlare
 • Revisionstjänster

Bränsle, drivmedel

 • Biogas
 • Gasol och gas
 • HVO - bulk

Böcker, läromedel, tidskrifter och media

 • E-böcker
 • Interaktiva läromedel (e-läromedel)
 • Mediaservicetjänster
 • Tidningar och tidskrifter
 • Tryckta läromedel

Entreprenader

 • Byggentreprenader, flera
 • Entreprenadtjänster (el, larm/passage, IT, Kyla, VS, Ventilation, Smide, Lås, Plåt samt Golvarbeten)
 • Slamsugnings Entreprenad

Fastighetsrelaterade tjänster

 • Asfaltbeläggning
 • Brandskydd
 • Byggservice
 • Glasservice
 • Luft- och vattenspolning
 • Markarbeten
 • Måleriarbeten

Fastighetsrelaterade varor

 • Järnhandelsvaror 
 • Vägmärken

Förbrukningsmaterial (städ, papper, engångsartiklar, lampor)

 • Belysningskällor, glödlampor och lysrör
 • Engångsmaterial
 • Mjukpapper
 • Städ- och rengöringsprodukter

Hamnen

 • Betongpontoner, Trä och betongpontoner och Vågbrytare
 • Förtöjningsbommar

IT hårdvara

 • AV Produkter
 • Klienter, skärmar, plattor och tjänster
 • Ljudsystem Konserthuset
 • Skrivare (printer)

IT mjukvara

 • Enkätverktyg 
 • E-tjänstplattform 
 • Externwebbtjänster, EPiserver
 • HR och lönesystem
 • Kostplaneringssystem
 • Programvaror och programvaror som molntjänst, Licenspartner
 • Programvaror och tjänster, HAG
 • Projekthanteringsverktyg
 • Verksamhetssystem bostadsanpassningsstöd
 • Verksamhetssystem handikapp och äldreomsorg

IT-tjänster

 • Accessnät
 • Datakommunikation
 • Intranättjänster, Sharepoint

Kontorsmaterial, kopieringspapper, printer, tryckeritjänster

 • Kopieringspapper på pall och i box
 • Kopiatorer (MFP)
 • Kuvert, neutrala samt med tryck

Köksutrustning, vitvaror och köksmaskiner

 • Köks- och serveringsutrustning
 • Service och reparation av storköksutrustning

Larm och bevakning

 • Digital tillsyn via kamera
 • Larmmottagning av trygghetslarm
 • Litet larmsystem särskilt boende
 • Trygghetslarm-IP Larm i ordinärt boende

Livsmedel, dryck och nutrition

 • Bryggerivaror
 • Färskt bröd och bakverk
 • Mejerivaror 

Möbler och inredning

 • Förnyade konkurrensutsättningar

Resor, boende och konferens

 • Konferensanläggningar

Tekniska konsulttjänster

 • Konsulttjänster Brandkonsult
 • Konsulttjänster Bygglovsarkitekter 
 • Landskapsarkitekt
 • Planarkitekter

Transport, fordon och maskin

 • Bokbuss
 • Busstransporter övriga
 • Elfordonspool som tjänst
 • Hyrbilar 
 • Inhyrning av arbetsmaskiner, manskapsbodar mm
 • Inhyrning av snöröjningsmaskiner
 • Leasingfordon
 • Transport av färdiglagad mat samt råvaror

Utbildning

 • Att leda utan att vara chef
 • Blekinges framtida chefer 
 • Mötesmoderatorer

Vårdtjänster, utrustning, material

 • Distribution av inkontinenshjälpmedel
 • Förband, kompression och gipsprodukter
 • Inkontinensartiklar, urinvägskatetrar och urinuppsamlande material
 • Inkontinensprodukter absorberande
 • Valfrihetsystem LOV hemtjänst, ansökningar löpande

Övriga tjänster

 • Badvaktstjänster
 • Familjerådgivning
 • Gympapass
 • Juridiska tjänster
 • Kommunikationstjänster
 • Lokalvård IT-enheten
 • Lokalvård Jämjö bibliotek 
 • Omställningsaktör
 • Pensionsadministration
 • Rekryteringstjänster
 • Skogsförvaltning
 • Skolmåltider i Rosenholmsområdet
 • Säkerhets- och krishanteringskonsulter