Upphandlingar och anbud

För att bli leverantör till Karlskrona kommun lämnar du in ett anbud. Alla företag och organisationer är välkomna att lämna anbud på våra annonserade upphandlingar. Den som bäst möter kommunens krav kan sedan bli tilldelad kontrakt i en upphandling.

Upphandlingar som är aktuella just nu

Läs mer om upphandlingar och att lämna anbud:


Upphandlingsmyndighetens webbplats

Konkurrensverkets webbplats

Upphandlingsplan 2021-2022

100 affärsmöjligheter med Karlskrona kommun
Upphandlingsplanen visar vilka upphandlingar som ska göras i närtid. Här hittar du ditt företags affärsmöjligheter med Karlskrona kommun.

Här hittar du 100 affärsmöjligheter med Karlskrona kommun

Ramavtal

Det finns områden där kommunen gör så frekventa inköp att det är orimligt att upphandla inför varje enskilt inköp. Då finns ramavtal som bestämmer villkoren för vad kommunen kan handla under en bestämd tidsperiod. Exempel på sådana områden är kontorsmaterial och livsmedel.

Aktuella ramavtal med Karlskrona kommun 2021-02-01.xlsx

Inköps- och upphandlingspolicy

Kommunen har en upphandlingspolicy för att säkerställa att varor och tjänster köps med rätt kvalitet, till bästa kostnad och med minsta möjliga miljöpåverkan.

Läs om inköps- och upphandlingspolicyn för Karlskrona kommunkoncern.pdf