Skapa en personlig checklista på Verksamt.se

Registrering av företaget till myndighet

På Verksamt.se har Skatteverket och Bolagsverket en gemensam tjänst för registrering av bolag. 

Registrera företag på Verksamt.se

Registrering av verksamheten till kommunen

Du behöver även registrera ny verksamhet hos kommunens miljö- och samhällsbyggnadsförvaltning. Här gör du även en avregistrering.

Registrera eller avregistrera verksamhet

Serveringstillstånd

Ska du servera alkohol i din restaurang behöver du ha ett serveringstillstånd.

Här kan du läsa mer om serveringstillstånd och hur du söker det

Uteservering

För dig som tänker ha en uteservering krävs tillstånd. Polisen ger tillstånd efter att kommunen godkänt att marken får användas.

Rökförbud på uteserveringar från och med den 1 juli 2019
Den första juli börjar den nya tobakslagen att gälla. Det innebär bland annat att det är föbjudet att röka på uteserveringar. Det är restaurangägarens ansvar att se till att rökförbudet efterföljs.

För dig som driver serveringsrörelse innebär det bland annat att:

  • rökning av tobak förbjuds på uteserveringar
  • rökning av andra produkter, exempelvis elektroniska cigaretter och vattenpipor, inte längre är tillåten på uteserveringar
  • mindre rökrum inne på restauranger är fortsatt tillåtna om de inte är placerade så att alla gäster måste passera genom rummet. I rökrummet får ingen servering av mat eller dryck ske.

Läs mer och ansökan för uteservering

Bygglov för ny restaurang

Ska du bygga en ny restaurang behöver du också bygglov. Du kan också behöva ansöka om bygglov eller göra en anmälan om ändrad användning av byggnaden om du vill starta din restaurang i en lokal som tidigare använts för något annat.

Här kan du läsa mer om bygglov

Brandfarliga varor

Du måste ha tillstånd om du hanterar brandfarliga varor. Detta gäller till exempel restauranger med gasolinstallation. Du söker tillståndet hos räddningstjänsten i Östra Blekinge och behöver också lämna en skriftlig redogörelse om brandskydd.

Läs mer på Räddningstjänstens hemsida