Om anmälan

Enligt miljöbalken måste du som ska öppna en hygienisk verksamhet med risk för blodsmitta anmäla detta till kommunen. Anmälan gäller verksamheter där man använder skalpeller, akupunkturnålar, piercingverktyg eller andra stickande och skärande verktyg där huden penetreras.

Det gäller till exempel akupunktur, tatuering, piercing och fotvård.

Du behöver göra anmälan senast sex veckor innan verksamheten ska starta. Anmälningsplikten gäller också om du redan har startat men ska byta eller utöka dina lokaler.

Här hittar du mer information om vad som gäller om du vill starta en hygiensk verksamhet.

Om tillsyn

Kommunen har tillsyn och hjälper till med råd och anvisningar som behövs för att uppfylla kraven som ställs på till exempel lokalens utformning och storlek, ventilation och rengöring av redskap.

Det ställs olika krav för olika typer av verksamheter och vid anmälan granskas om lokalen är anpassad för den verksamhet du ska driva. Ta gärna kontakt med miljöinspektörerna om du är tveksam om vad som gäller för just din verksamhet.

Avgifter

Avgiften för en anmälan beror på vilken typ av verksamhet du ska starta. För verksamhet där hälsorisken bedöms påtaglig, till exempel tatuering, piercing, fotvård med skalpeller, hudvård med lancetter är avgiften 4750 kronor (år 2017). För verksamheter med måttlig hälsorisk, till exempel akupunktur, är anmälningsavgiften lägre.

Om du startar din verksamhet innan du gjort en anmälan kan du bli tvungen att betala en miljösanktionsavgift på 3000 kronor. Därefter tillkommer årlig avgift för tillsyn och inspektioner.

Andra tillstånd

Verksamheten kan förutom anmälan enligt miljöbalken också behöva bygglov eller bygganmälan. Kontakta kommunen i god tid om du är osäker på vad som gäller för din verksamhet.

Läs mer om bygglov

Egenkontroll

Du som driver en hygienisk verksamhet ska löpande kontrollera att de regler som gäller för verksamheten följs. Det gäller till exempel städning och rengöring av redskap.

Läs mer om egenkontroll på Socialstyrelsens hemsida

 • Så fungerar anmälan

  Du anmäler om du ska starta en hygienisk verksamhet med risk för blodsmitta, som till exempel tatuering, piercing eller fotvård. I anmälan anger du vilken typ av verksamhet det gäller.

  Du måste göra anmälan senast sex veckor innan du ska starta verksamheten. I anmälan anger du bland annat vilken sorts verksamhet du ska öppna, vilken typ av ventilation som finns i lokalen, vilka redskap du använder och hur de rengörs.

  Du behöver också ladda upp en planritning av lokalen och ett ventilationsprotokoll med luftflöden.

 • Det här behöver du

  Utöver uppgifterna i anmälan ska du också bifoga:

  • En planritning över anläggningen.
  • Ett protokoll över senast utförd OVK (obligatorisk ventilationskontroll) inklusive ett luftflödesprotokoll.
 • När får jag svar?

  När din anmälan har kommit in granskas den och eventuella kompletteringar begärs in. Därefter gör en miljöinspektör ett besök på platsen och du får ett beslut.

  Handläggningstiden kan variera, men om din ansökan är komplett med alla bilagor kan den handläggas snabbare.

 • Om dina personuppgifter

  När ditt ärende handläggs behandlas dina personuppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen, även kallad GDPR (General Data Protection Regulation).

  Inlämnade uppgifter är allmän handling och kan lämnas ut i enlighet med offentlighetsprincipen. Detta gäller inte om ditt ärende är sekretessbelagt enligt offentlighets- och sekretesslagen.

  Läs mer om hur personuppgifter behandlas av Karlskrona kommun

Anmäl starta hygienisk verksamhet