Här ansöker du om godkännande för fristående förskola och fritidshem i Karlskrona kommun. I ansökan lämnar du information för att kunskapsnämnden i kommunen ska kunna pröva om du har förutsättningar att driva verksamheten enligt skollagen och kommunens riktlinjer. 

Utöver ansökan om godkännande för verksamheten samt rätt till bidrag ska du även göra en anmälan om utbildningslokaler, registrering av livsmedelsanläggning samt registrering av dricksvattenanläggning om du har eget vatten.

Anmälan om utbildningslokaler

I samband med anmälan gör kommunen ett besök i lokalen där skolan är tänkt att drivas. Efter besöket får du som söker ett skriftligt beslut och en avgift för handläggning av anmälan.

Här kan du anmäla att du ska starta en skola, förskola eller ett fritidshem. I anmälan anger du vilken typ av verksamhet det gäller.

I anmälan anger du bland annat uppgifter om lokalernas storlek, ventilation och om hur de ska användas. Du behöver också ladda upp en planritning, situationsplan och dokument kring lokalens ventilation.

Anmälan om utbildningslokaler

Registrering av livsmedelshantering

Vid start av enskild förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg ska du göra en registrering av livsmedelshantering.

Registrering av livsmedelsanläggning

Registrering av dricksvattenanläggning

Om du har eget dricksvatten ska du även göra en registrering av dricksvattenanläggning.

Registrering av dricksvattenanläggning

 • Så fungerar det

  Här kan du ansöka om godkännande och rätt till bidrag för fristående förskola och fritidshem.

  När handläggningen av ansökan avslutats fattar kunskapsnämnden ett beslut. En verksamhet får inte starta förrän ett beslut om godkännande börjar gälla. 

 • Det här behöver du

  Det är viktigt att du fyller i alla uppgifter, ett ärende måste vara komplett innan handläggningen kan börja.

  Vilka bilagor behövs?

  Nedan ser du vilka bilagor du behöver skicka med din ansökan. Om det vid ansökan ej är bestämt var verksamheten ska bedrivas skickas bilagor gällande lokal in i efterhand.

  • Registreringsbevis från Skattemyndigheten som visar att sökanden är godkänd för F-skatt och som arbetsgivare
  • Registreringsbevis från Bolagsverket och/eller Länsstyrelsen
  • Fullmakt för ombud om sådant finns
  • Ekonomisk kalkyl för de tre första verksamhetsåren
  • Verksamhetsplan 
  • Organisationsbeskrivning – en plan för personalorganisationen samt om personal är anställda ska en dokumentation av personals utbildning/utbildningsbevis lämnas.
  • Plan för det systematiska kvalitetsarbetet 
  • Ytsatt skalenlig ritning över lokalerna. Antal kvadratmeter för den del av lokalen som avser utbildningen ska anges.
  • Hyresavtal eller överenskommelse för hyra eller köp av lokal
  • Godkännande av auktoriserad brandkonsult
  • Kopia på anmälan om utbildningslokal för förskola, skola och fritidshem hos miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen. 
  • Kopia på registrering av livsmedelsanläggning hos miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen. 
  • Kopia på registrering av dricksvattenanläggning hos miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen, vid eget dricksvatten. 
 • När får jag svar?

  När du har skickat in ansökan får du återkoppling på att handlingen är registrerad. 

  Karlskrona kommun strävar efter att en komplett ansökan ska handläggas inom fyra månader.

 • Vad kostar det?

  Karlskrona kommun tar ut en avgift för att handlägga en ansökan om godkännande av enskild huvudman för förskola och fritidshem. 

  Du får en faktura på avgiften efter att ansökan kommit in till kommunen. Ansökan kommer inte att prövas innan avgiften är betald.

  • Start av ny förskola eller fritidshem: 20 000 kronor
  • Godkännande av ny huvudman: 15 000 kronor
  • Utökning eller förändring av verksamheten: 10 000 kronor
 • Om dina personuppgifter

  När ditt ärende handläggs behandlas dina personuppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen, även kallad GDPR (General Data Protection Regulation).

  Inlämnade uppgifter är allmän handling och kan lämnas ut i enlighet med offentlighetsprincipen. Detta gäller inte om ditt ärende är sekretessbelagt enligt offentlighets- och sekretesslagen.

  Läs mer om hur personuppgifter behandlas av Karlskrona kommun

Ansök om godkännande och rätt till bidrag för fristående förskola och fritidshem