Vilka typer av verksamheter behöver jag anmäla?

Grundskolor, särskolor, specialskolor, fristående skolor, resursskolor, internationella skolor, riksinternatskolor, förskolor, förskoleklass och fritidshem måste alla enligt lag anmälas. Även praktiska gymnasielinjer som exempelvis industriprogram, frisörprogram och liknande ska anmälas.
Vuxenutbildning där det enbart är teori räknas som en offentlig lokal och behöver därför inte anmälas. Karlskrona kommun har tillsyn över vuxenutbildningen när det gäller inomhusmiljön som städning, ventilation, radon och buller med mera.


Vad behöver finnas i anmälan?

I anmälan ska du bifoga ritningar över lokalen och gärna en skiss över utemiljön. Du behöver också lämna uppgifter om ventilationsflöden. Om du startar skolan utan att anmäla den blir du skyldig att betala en avgift på 3 000 kronor.


Vilka krav ställs på lokalen?

Det är olika krav på lokalens utformning beroende på vem som ska vistas i den och hur den ska användas. På en förskola måste det finnas skötbord och då det ofta förekommer mycket öppen förvaring av till exempel leksaker är det viktigt att verksamheten har goda städrutiner. På skolor för äldre barn och ungdomar är ofta ventilationen i fokus. Vid praktisk utbildning kan buller och damm vara sådant man bör förebygga.


Om anmälan

Du gör din anmälan om ny verksamhet enkelt på karlskrona.se via e-tjänsten ”anmälan om att starta skola, förskola eller fritidshem”. Om det rör sig om vuxenutbildning ska du använda e-tjänsten ”uppgift om icke anmälningspliktig verksamhet” som du hittar på karlskrona.se.
 

Om skolan har en matsal

Om skolan ska ha en matsal, café eller liknande behöver du kontakta Karlskrona kommuns livsmedelsinspektörer eftersom det kan krävas en registrering av livsmedelsverksamhet. Om fastigheten ligger enskilt ska du ha ett godkänt dricksvatten och en godkänd avloppsanläggning. De flesta skolor har kommunalt vatten och avlopp.


Om det inte varit skola i lokalen tidigare

Du behöver ha bygglov om du planerar att starta en skola i en byggnad som inte används som skola idag eller om du ska bygga en ny skola. Det är viktigt att skolan anpassas för att användas som skola. Det ställs till exempel krav på ljusinsläpp, tillgänglighet och rumshöjd med mera.
Kraven kan också skilja sig åt beroende på vilken typ av skola det är. Förskolor och skolor för yngre barn ställer till exempel andra krav på utemiljön än om det rör sig om en gymnasieskola. 
 
Här hittar du som vill starta eller driver ett företag viktiga tjänster och information.
 

Anmälan om att starta skola, förskola eller fritidshem

  • Så fungerar anmälan

    Här kan du anmäla att du ska starta en skola, förskola eller ett fritidshem. I anmälan anger du vilken typ av verksamhet det gäller.

    Du måste göra anmälan senast sex veckor innan du ska starta verksamheten. I anmälan anger du bland annat uppgifter om lokalernas storlek, ventilation och om hur de ska användas. Du behöver också ladda upp en planritning, situationsplan och dokument kring lokalens ventilation.

Anmälan