Varför du måste lämna uppgifter

Det finns vissa typer av hälsoskyddsverksamheter som inte behöver anmälas enligt miljöbalken innan man startar, men som kommunen ändå ska ha särskild tillsyn över. Vi behöver därför få information om var verksamheterna finns och vem vi kan kontakta.

Detta gäller till exempel:

 • frisör
 • massör
 • nagelvård
 • hotell
 • vandrarhem
 • offentliga lokaler (som samlingssalar, äldreboenden, idrottsanläggningar, gym)
Här hittar du som vill starta eller driver ett företag viktiga tjänster och information. 

 • Det här behöver du

  Du anger vilken typ av hälsoskyddsverksamhet du ska starta och beskriver verksamheten, till exempel antal rum. Du får också fylla i uppgifter om till exempel företaget och kontaktperson, fastighetsbeteckning och fastighetsägare.

 • Om dina personuppgifter

  När ditt ärende handläggs behandlas dina personuppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen, även kallad GDPR (General Data Protection Regulation).

  Inlämnade uppgifter är allmän handling och kan lämnas ut i enlighet med offentlighetsprincipen. Detta gäller inte om ditt ärende är sekretessbelagt enligt offentlighets- och sekretesslagen.

  Läs mer om hur personuppgifter behandlas av Karlskrona kommun

Lämna uppgifter