Vad är ett socialt företag?

Sociala företag, eller arbetsintegrerande sociala företag, har som mål att skapa nytta för samhället och hjälpa fler in i arbetslivet. De kan finnas i alla branscher och kan erbjuda varor eller tjänster av alla olika slag.

Sociala företag är företag som:

 • har som huvudsakligt mål att hjälpa människor som har svårt att få jobb och som länge varit utan arbete.
 • låter medarbetarna vara delaktiga genom exempelvis ägande eller avtal.
 • lägger i huvudsak sina vinster i den egna verksamheten eller i en liknande verksamhet.
 • är fristående från offentlig verksamhet.

Vem startar ett socialt företag?

Sociala företag startas ofta av någon med ett stort engagemang för en grupp som har särskilda behov på arbetsmarknaden.

Det kan till exempel vara:

 • en grupp med gemensamma erfarenheter av sjukdom och arbetslöshet.
 • före detta kriminella som vet hur svårt det är att starta ett nytt liv och få en anställning.
 • en förälder som ser svårigheterna för sin son eller dotter som på grund av sin funktionsnedsättning inte kan få ett arbete.
 • engagerad personal inom den offentliga sektorn som har god kännedom om olika grupper som har svårigheter på arbetsmarknaden.
 • personer inom en ideell organisation som arbetar för eller organiserar någon av grupperna ovan.
 • en samhällsengagerad företagare som ser möjligheterna att utveckla verksamheten och också göra social nytta.

Läsa mer om vad sociala företag gör och hur du startar ett socialt företag.

 • Så fungerar ansökan

  Vad kan jag söka?

  Du kan söka ett engångsbelopp i startbidrag, vilket betalas ut som ett engångsbelopp på upp till 50 000 kronor.

  Anmäl förändringar

  Tänk på att du måste anmäla alla förändringar som påverkar stödet. Stöd som beviljats på felaktiga uppgifter kan dras tillbaka och företaget kan då tvingas att betala tillbaka pengar.

 • Det här behöver du

  I ansökan lämnar du olika uppgifter om företaget och vilken typ av stöd du söker.
  Du behöver ladda upp företagets affärsplan och lämna uppgifter om bland annat företagets verksamhet, ekonomi och omsättning.

  Du ska också ange om företaget är registrerat hos Sofisam, vilken typ av stöd du söker och vad pengarna ska användas till.

  Anmäl förändringar

  Tänk på att du måste anmäla alla förändringar som påverkar stödet. Stöd som beviljats på felaktiga uppgifter kan dras tillbaka och företaget kan då tvingas att betala tillbaka pengar.

 • När får jag svar?

  Din ansökan kommer inom 3-4 månader att prövas av en samverkansgrupp som består av representanter från Karlskrona kommun, Arbetsförmedlingen, Länsstyrelsen, Försäkringskassan, Nyföretagarcentrum, Coompanion och Almi företagscenter.

  Om din ansökan bedöms positivt lämnas den vidare till arbetsmarknadsnämnden för beslut.

 • Om dina personuppgifter

  När ditt ärende handläggs behandlas dina personuppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen, även kallad GDPR (General Data Protection Regulation).

  Inlämnade uppgifter är allmän handling och kan lämnas ut i enlighet med offentlighetsprincipen. Detta gäller inte om ditt ärende är sekretessbelagt enligt offentlighets- och sekretesslagen.

  Läs mer om hur personuppgifter behandlas av Karlskrona kommun

Ansökan om stöd