Restaurang, kafé

Det finns mycket du behöver tänka på om du antingen ska starta ny eller ta över en livsmedelsanläggning, till exempel en restaurang eller kafé.

Guide starta restaurang och kafé

Hårvård, massage, tatuering

Hygieniska verksamheter är verksamheter med behandlingar där det finns risk för blodsmitta och där det ställs höga krav på tydliga rutiner för bland annat rengöring, städning, ventilation och egenkontroll.

Detta gäller till exempel hårvård, massage, tatuering och piercing.

Guide starta hygienisk verksamhet

Frisör, hotell, gym

Vissa verksamheter kan du starta utan anmälan, men du behöver ändå lämna uppgifter till kommunen som sköter tillsynen. Detta kallas för ej anmälningspliktig hälsoskyddsverksamhet.

Detta gäller till exempel frisörer, hotell, gym och idrottsanläggningar.

Guide starta ej anmälningspliktig hälsoskyddsverksamhet

Simbassäng, bubbelpool, badtunna

Bassängbad, som till exempel simbassäng, bubbelpool eller badtunna kräver noggrann, daglig skötsel för att det inte ska uppstå risk för hälsoproblem. 

Guide och ansökan starta bassängbad 

Starta fristående förskola eller fritidshem

Du som vill starta en fristående förskola eller fritidshem ska ansöka om godkännande att starta verksamheten samt rätt till bidrag.

Guide starta fristående förskola eller fritidshem

Starta fristående pedagogisk omsorg

Du som vill starta fristående pedagogisk omsorg ska ansöka om rätt till bidrag.

Guide starta fristående pedagogisk omsorg

Förskola, skola eller fritidshem

För utbildningslokaler ställs tydliga krav på att miljön och verksamhetens rutiner följer de regler som finns. 

Guide anmäl utbildninglokal för förskola, skola eller fritidshem

Socialt företag

Här kan du ansöka om bidrag om du tänkt starta, eller redan driver ett nystartat arbetsintegrerat socialt företag. Du kan även få mer information om vad ett socialt företag är och vem som kan starta ett. 

Guide och ansökan starta socialt företag 

Andra verksamheter