En viktig grön transportlänk

Karlskronas hamn är EU-klassad som TEN-T, Kategori A och dessutom förklarad som riksintresse.

Baltic Link

Hamnen är viktig i utvecklingen av den gröna transportkorridoren Baltic-Link, som förenar Skandinavien med Öst- och Centraleuropa, samt via Medelhavet, Nordafrika och Sydostasien. 

Läs mer om Baltic Link 

Industrihamn

I Karlskrona finns även en industrihamn som ligger i direkt anslutning till färjehamnen. 

Fakta och information om industrihamnen

Bogserbåtsassistans

Fakta om bogserbåten/tug assistance, pdf 205 kB

Med tåg till hamnen

Järnvägen norrifrån till Karlskrona ingår i EU-initiativet ”Motorways of the Sea”. Investeringarna har gett en total modernisering av Kust till kust-banans södra del, som förbinder Karlskrona med Stockholm och Göteborg.

Även järnvägen för godstrafik till Karlskrona hamn har inom projektets ram rustats upp och elektrifierats för maximal miljövänlighet och tillgänglighet.

Järnvägsnätsbeskrivning Karlskrona kommun.pdf

Med bil till hamnen

Karlskrona är även länkat till Köpenhamn, Malmö och Helsingborg via Blekinge Kustbana. Det finns en direkt anslutning till vägarna 27, 28 och E22.