Kapacitet och resurser

Industrihamnen kan erbjuda följande resurser:

 • Två industrikajer med en kajlängd av 70 meter vardera och med cirka 9 meters vattendjup i hamnbassängen.
 • En rak inseglingsled med enbart 20 minuters gångtid till öppen sjö.
 • Karlskrona kombiterminal vid elektrifierad järnväg och nyanlagd lastningszon.
 • Utmärkt väganslutning till E22 och det skandinaviska vägnätet.
 • Iordningställda ytor på mer än 100 000 m2 för uppläggning av gods.
 • Möjligheter till ytterligare uppläggnings- och industriytor på cirka 100 000 m2.

Bogserbåtsassistans

Fakta om bogserbåten/tug assistance, pdf 205 kB

Fakta om hamnen

 • Alltid isfri insegling.
 • Rak inseglingsled endast 20 minuter från öppen sjö.
 • Möjlighet att ansluta fartyg till landel.
 • Öppen dygnet runt, året om.
 • Kompletta hamnmöjligheter, inklusive tillgång till bogserbåt och fullständig varvsservice.
 • Hamnfaciliteter för internationell trafik inom EU och till och från tredje land.

Karlskrona industrihamn på Verkö 

Kaj vid roro-färjeläge för fartyg upp till 240 meter loa och 9 meter djupgående. Säkrat område med modern passagerar- och fordonsterminal för internationell trafik.

Kombiterminal vid elektrifierad järnväg och goda resurser för containerhantering med truckar och tugmasters.

Utöver färjeläget finns ytterligare två kajer, 70 meter vardera, med djup på 9 meter. Stora bakomliggande uppläggningsområden.

Trossö

Kajlängd 400 meter, max djupgående 6,5 meter, max loa 160 meter.