KLF_KLF_utovagen u mast.jpg

Tillväxt, innovation och utveckling

I Karlskrona kommun finns ett väl fungerande näringsliv med kompetens efterfrågad i hela världen. Vi vet också att intresset för utveckling och innovation är stort. Låt oss tillsammans fortsätta att utvecklas.

Tillväxt, innovation och utveckling är temat för Karlskrona Executive 2020, en träff där vi bjuder in dig som vd, generaldirektör och platsansvarig i Karlskrona kommun. Vi vill öka möjligheterna för gemensam samverkan och utveckling genom både samtal, information och upplevelse.

Under våren kommer inbjudan och program, men lägg in datumet i din kalender och anmäl dig redan nu.

Tid: Måndagen den 18 maj klockan 15.00-21.00.

Sista anmälningsdag: Onsdagen den 13 maj.

Growth, Innovation and Development

In the municipality of Karlskrona there is a well-managed business community with skills that are in demand throughout the world. We also know that interest in development and innovation is huge. Let us continue to develop together.

Growth, innovation and development are the themes of Karlskrona Executive 2020 - a meeting where we invite you as CEO, Director General and Site Manager in the municipality of Karlskrona. We want to increase the opportunities for collaboration and development through both conversation, information and experience.

An invitation and program will be sent to you in the spring, but please save the date in your calendar. Or sign up right now.

Time: Thursday, May 18 at 3 p.m.-9 p.m.

Last day for registration: Wednesday, May 13

Anmälan till träff för utveckling och samverkan