Tillväxt, innovation och utveckling

Vi på Karlskrona kommun vet och ser att det finns en styrka hos näringslivet att vara kreativa och hitta nya vägar framåt. Men vi förstår att det kräver tid, engagemang och är både svårt och tufft i vissa branscher.

Därför väljer vi att flytta fram Karlskrona Executive. För att ge arbetsro, andrum och invänta en bättre överblick av situationen.

Tillväxt, innovation och utveckling i samverkan är fortfarande lika viktigt och om möjligt ännu viktigare när förutsättningarna blir helt annorlunda i hela världen.

Vi återkommer med ett nytt datum utifrån nya förutsättningar när vi vet mer om coronapandemin. Den 18 maj 2020 är alltså Karlskrona Executive inställt. Vi ser fram emot att träffa dig längre fram.

På återhörande!

Growth, Innovation and Development

We, at the Municipality of Karlskrona, know and are aware of the strength in the business community to be creative and find new ways forward. But we understand that it takes time and commitment. And right now in some industries it is both difficult and tough.

Therefore, we choose to postpone Karlskrona Executive. To give space to work, respite and wait for a better overview of the situation.

Growth, innovation and development in collaboration are still just as important and, if possible, even more important when conditions are changing throughout the world.

We will come back with a new date based on new conditions when we know more about the corona pandemic. Thus, on May 18, 2020, Karlskrona Executive is cancelled. We look forward to meeting you later on.

Best regards

Sandra Bizzozero
Kommunstyrelsens ordförande
Chairman of the Municipal Council

Carl-Martin Lanér
Kommundirektör
Chief Executive

Pia Holgersson
Näringslivschef
Head of Department of Trade and Industry