An even more attractive Karlskrona

There is a lot going on in the municipality of Karlskrona and several major construction projects are under way.

Svenska

Det är mycket på gång i Karlskrona kommun och det byggs som aldrig förr. Hela kommunen är i en tillväxtfas och det märks på många olika sätt. Vi bjuder in dig som vd, generaldirektör och/eller platsansvarig i Karlskrona kommun till en resa för att uppleva Karlskronas pågående utveckling och för att skapa förutsättningar för fortsatt gemensam samverkan och utveckling.

Turen sträcker sig genom centrala Karlskrona och ut till Torhamn och Kristianopel och speglar både näringslivsutveckling och samverkan samt byggnadsprojekt och samhällsutveckling. En röd tråd är också den lokalproducerade maten.

Du får bland annat uppleva:

  • Brinova Arena Karlskrona – Studiebesök i den nybyggda arenan som har invigningsmatch med damernas VM-kval i handboll den 1 juni.
  • World Trade Center, Pottholmen – Bygglovet är klart och vi stannar till för att få veta vad som är på gång och vilken nytta näringslivet kan dra av det.
  • Karlskrona hamn på Verkö – Mer yta är snart klart och vi får en kort presentation om satsningarna på Verkö.
  • Jämjö – Vi får veta mer om hur serviceorterna i kommunen utvecklas och vilka styrkor det ger näringslivet.
  • Kustvägen och Kristianopel – Information, mat och mingel.

Tid: Torsdagen den 23 maj klockan 15.00-21.00
Plats: Stortorget framför Fredrikskyrkan
Klädsel: Ledig

Sista anmälningsdag: Måndag den 20 maj

English

There is a lot going on in the municipality of Karlskrona and several major construction projects are under way. The entire municipality is in a phase of growth and this is evident in many different ways. We invite you as a CEO, Director General and/or Site Manager in Karlskrona to a trip to experience Karlskrona’s ongoing development and to create preconditions for continued joint collaboration and development.

The tour goes through central Karlskrona and out to Torhamn and Kristianopel and reflects both business development and collaboration as well as building projects and community development. A common feature is also the locally produced food.

Main points in the programme:

  • Brinova Arena Karlskrona – Study visit to the newly built arena that has an opening match with the women’s World Cup qualifiers in handball on June 1st.
  • World Trade Center, Pottholmen – The building permit is issued and we make a stop to describe the project and how the trade and industry can benefit from it.
  • Expansion of Karlskrona harbour and businesses – Get a brief presentation of the investments made at Verkö.
  • Jämjö – About how service locations in our municipality develops and how that strengthens trade and industry.
  • Kustvägen and Kristianopel – Information, food and mingle.

Time: Thursday, May 23rd at 3 p.m.-9 p.m.
Place: Gathering at Fredrikskyrkan, Stortorget
Dress code: Casual

Last day for registration: Monday, May 20

Anmälan till träff för utveckling och samverkan