Nyhetsbrevet vänder sig främst till dig som driver företag eller på annat sätt jobbar med näringslivsfrågor i Karlskona kommun. I nyhetsbrevet står nyttig information för dig som företagare.

Vill du prenumerera på nyhetsbrevet?

  • Om dina personuppgifter

    När ditt ärende handläggs behandlas dina personuppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen, även kallad GDPR (General Data Protection Regulation).

    Inlämnade uppgifter är allmän handling och kan lämnas ut i enlighet med offentlighets- principen. Detta gäller inte om ditt ärende är sekretessbelagt enligt offentlighets- och sekretesslagen.

    Läs mer om hur personuppgifter behandlas av Karlskrona kommun