Under frukostträffarna bjuds det på frukost, några kortare föredrag och mingel med andra företagare och näringslivsenheten på Karlskrona kommun. 

Frukostträff 3 april

Tid: klockan 07.30-09.00
Plats: Marinmuseum, Stumholmen
Tema: Stärk ditt arbetsgivarvarumärke

Välkommen till en energirik frukostträff!

Vi ägnar morgonen åt att prata om hur du kan stärka ditt arbetsgivarvarumärke - skapa en attraktiv arbetsplats. Något som både skapar förutsättningar för lyckade rekryteringar och ökade affärer. Det bidrar också till Karlskronas attraktivitet och vår gemensamma förmåga att attrahera rätt kompetens.

Fredrik Björklund från Move inspirerar oss att skapa arbetsplatser man längtar till, även en måndagsmorgon. Därefter delar John Olsson från Compani 56 med sig av sina tankar i ämnet.
Tillsammans diskuterar och inspirerar vi varandra.

Anmälan till frukostträff

  • Om dina personuppgifter

    När ditt ärende handläggs behandlas dina personuppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen, även kallad GDPR (General Data Protection Regulation).

    Inlämnade uppgifter är allmän handling och kan lämnas ut i enlighet med offentlighets- principen. Detta gäller inte om ditt ärende är sekretessbelagt enligt offentlighets- och sekretesslagen.

    Läs mer om hur personuppgifter behandlas av Karlskrona kommun