Under frukostträffarna bjuds det på frukost, några kortare föredrag och mingel med andra företagare och näringslivsenheten på Karlskrona kommun. 

Frukostträff 22 maj

Tid: klockan 07.30-09.00
Plats: Biografen, Ronnebygatan 28
Tema: Kreativa näringen

Välkommen till en energirik frukostträff!

Vi ägnar morgonen åt att prata om den kreativa näringen.

Kulturella och kreativa näringar är viktiga ur flera aspekter, det handlar om utveckling av såväl indivi­der, som företag, samhällsstrukturer och platsens attraktivitet. Kulturen har en viktig roll i en hållbar samhällsutveckling, både som egen kraft och i samverkan med andra.

Men vad är egentligen "den kreativa näringen"?
Vad finns det för affärsmöjligheter?
Hur hittar vi fler spännande samarbeten?

Det, och mycket mer, tänker vi prata om på frukostträffen.

Anmäl dig senast den 17 maj.

Anmälan till frukostträff

  • Om dina personuppgifter

    När ditt ärende handläggs behandlas dina personuppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen, även kallad GDPR (General Data Protection Regulation).

    Inlämnade uppgifter är allmän handling och kan lämnas ut i enlighet med offentlighets- principen. Detta gäller inte om ditt ärende är sekretessbelagt enligt offentlighets- och sekretesslagen.

    Läs mer om hur personuppgifter behandlas av Karlskrona kommun