Under frukostträffarna bjuds det på frukost, några kortare föredrag och mingel med andra företagare och näringslivsenheten på Karlskrona kommun. 

Frukostträff onsdagen den 15 januari

Tid: 07.30-09.00
Plats: Marinmuseum
Anmäl dig senast fredagen den 10 januari.
Tänk på att avanmäla dig vid förhinder.

Välkommen till en Näringsrik morgon!

Kulturens värde i näringslivet

Ett levande kulturliv skapar tillväxt och ökar attraktiviteten i kommunen. Det fina är, att ju mer kultur vi konsumerar desto mer produceras. Och i en växande näring finns alltid nya affärsmöjligheter. 

Marinmuseum med mer än 250 000 besökare om året berättar om sina planer och bjuder in till samarbeten. Max Dager, Kultur och upplevelsechef i Karlskrona kommun, resonerar kring ämnet och Blekinge museum inspirerar med sina erfarenheter. Vi får en virtuell rundvandring i det kommande kulturhuset på Stortorget och för den som önskar erbjuds en rundvandring i Kronohäktets hostel efter mötet.

Det blir dessutom mycket mingel, kaffe och macka.

Välkommen till en näringsrik frukostträff!

Anmälan till frukostträff

  • Om dina personuppgifter

    När ditt ärende handläggs behandlas dina personuppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen, även kallad GDPR (General Data Protection Regulation).

    Inlämnade uppgifter är allmän handling och kan lämnas ut i enlighet med offentlighets- principen. Detta gäller inte om ditt ärende är sekretessbelagt enligt offentlighets- och sekretesslagen.

    Läs mer om hur personuppgifter behandlas av Karlskrona kommun