Under våren 2019 kan företag rustas i arbetsplatsrelaterade ämnen som psykosocial hälsa, mångfald, introduktion av nya medarbetare, med mera. Utbildningen är kostnadsfri för deltagande företag och ingår i ett samarbetsprojekt mellan Arbetsförmedlingen och Blekinges fem kommuner.

Syftet med projektet, som är statligt finansierat, är att stärka attraktionskraften hos de privata arbetsgivarna och göra arbetsplatserna i Blekinge ännu mer inkluderande. 

Teamet bakom projektet består av Camilla Erlandsson, Stephan Anderzén och Marcus Cato som är mycket nöjda med de genomförda internaten och den återkoppling som de har fått av de blivande arbetsplatsambassadörerna. 

- Vi har bevisligen lyckats med att skapa en utbildning med ett innehåll som deltagarna hittills uppfattat som både relevant och angeläget för dem själva men också arbetsplatsen i stort. Nu öppnar vi snart upp rekryteringen för höstens utbildningar där vi har totalt fyrtio platser. Vi hoppas på samma stora intresse från näringslivet i Blekinge även då, säger teamet.