Landsbygd 1200x627.jpg

Till årets Landsbygdsforum är Jacqueline Hellsten från Landsbygdsnätverket inbjuden för att inspirera med en föreläsning om Smart Villages.

Det händer mycket i Karlskrona kommun och utveckling sker i hela kommunen. De tillgångar och kunskaper som finns på landsbygden är viktiga och ska tas tillvara i utvecklingsprocessen. Det kan bland annat handla om tillgång till service och jobb. Lösningarna kan handla om digital utveckling men även om klimatsmarta och lokalekonomiska lösningar. Det är viktigt att bygga vidare på existerande styrkor och resurser, men även att utveckla nya möjligheter.