På gång i höst och vinter 

Oktober:

Näringslivsdagen, 11-12 oktober

Plats: NKT Arena
Arrangör: KFH och Karlskrona kommun
www.kfh.se
www.karlskrona.se

Årets näringslivsdag tar upp temat kompetensförsörjning. Talare och expert på ämnet är Anna Dyhre som gästar huvudseminariet tillsammans med Mikael Helmersson, vd på Roxtec International. Det blir även i år en exjobbsmässa och här kan det finnas blivande medarbetare.

Läs mer om Näringslivsdagen 2018

Kunskapsfrukost – Karlskrona Baltic Port, 11 oktober

Tid: 07:30-09:00
Plats: Blue Science Park
Arrangör: Blue Science Park
www.bluesciencepark.se

Digitala minnen – Retroprylar vi glömt, 21 oktober

Tid: 10:00-16:00
Plats: Blekinge Museum Rosenholm
Arrangör: Blekinge Museum Rosenholm
www.blekingemuseum.se

Exportboost Karlskrona, 25 oktober

Tid: 12:00-16:00
Plats: Blue Science Park, Open Arena, Campus Gräsvik 2
Arrangör: Exportsamverkan Blekinge

The Considition – Sweden's biggest Esport Hackathon, 25 oktober

Tid: 17:00-22:00
Plats: Blue Science Park, Open Arena, Campus Gräsvik 2
Arrangör: Consid
www.consid.se

Nätverkslunch, 31 oktober

Tid: 11:30-13:00
Plats: KFH
Arrangör: KFH och Nyföretagarcentrum
www.kfh.se
www.nyforetagarcentrum.se/karlskrona

November:

Digital nätverksträff: Smarta landsbygder, 6 november

Tid: 12:30-16:00
Plats:
 Stadshuset, Ronnebysalen, Karlshamnsvägen 4, Ronneby
Arrangör: Landsbygdsnätverket
www.landsbygdsnatverket.se

Näringsrik morgon, frukostträff, 8 november

Tid: 07:30-09:00
Plats:
 kommer inom kort
Arrangör: Karlskrona kommun
Tema: Attraktiva Karlskrona

HMS Belos – Kunskapsfrukost marin teknik, 8 november

Tid: 08:00-10:00
Plats:
 Marinbasen, Karlskrona
Arrangör: Blue Science Park
www.bluesciencepark.se

EnergiTing Sydost 2018, 16 november

Tid: 09:30-15:00 (registrering från 08:45)
Plats:
 Folkets hus, Storgatan 83, Blomstermåla
Arrangör: Energikontor Sydost
www.energitingsydost.se

Kunskapsfrukost – Hållbarhetsseminarium med Test-arena Blekinge, 22 november

Tid: 07:30-09:00
Plats:
 Blue Science Park, Open Arena, Campus Gräsvik 2
Arrangör: Blue Science Park
www.bluesciencepark.se

Nätverkslunch, 28 november

Tid: 11:30-13:00
Plats:
 KFH
Arrangör: KFH och Nyföretagarcentrum
www.kfh.se
www.nyforetagarcentrum.se/karlskrona 


December:

Test-arena Blekinge inom fokusområdena eHälsa, telecom och IT samt marin teknik, 6 december

Tid: 07:30-09:00
Plats:
 Blue Science Park, Open Arena, Campus Gräsvik 2
Arrangör: Blue Science Park
www.bluesciencepark.se

Nätverkslunch, 12 december

Tid: 11:30-13:00
Plats:
 KFH
Arrangör: KFH och Nyföretagarcentrum
www.kfh.se
www.nyforetagarcentrum.se/karlskrona