Näringslivsenheten på Karlskrona kommun

På gång   

Januari

Nätverkslunch, 30 januari

Tid: 11:30-13:00
Plats:
 KFH
Arrangör: KFH och Nyföretagarcentrum
www.kfh.se
www.nyforetagarcentrum.se/karlskrona

Februari

Frukostträff "Näringsrik morgon" 6 februari

Nätverkslunch, 27 februari

Tid: 11:30-13:00
Plats:
 KFH
Arrangör: KFH och Nyföretagarcentrum
www.kfh.se
www.nyforetagarcentrum.se/karlskrona

Mars

Nätverkslunch, 27 mars

Tid: 11:30-13:00
Plats:
 KFH
Arrangör: KFH och Nyföretagarcentrum
www.kfh.se
www.nyforetagarcentrum.se/karlskrona

April

Frukostträff "Näringsrik morgon" 3 april

Nätverkslunch, 24 april

Tid: 11:30-13:00
Plats:
 KFH
Arrangör: KFH och Nyföretagarcentrum
www.kfh.se
www.nyforetagarcentrum.se/karlskrona

Maj

Frukostträff "Näringsrik morgon" 22 maj

Nätverkslunch, 29 maj

Tid: 11:30-13:00
Plats:
 KFH
Arrangör: KFH och Nyföretagarcentrum
www.kfh.se
www.nyforetagarcentrum.se/karlskrona

Juni

Juli

Augusti

Nätverkslunch, 28 augusti

Tid: 11:30-13:00
Plats:
 KFH
Arrangör: KFH och Nyföretagarcentrum
www.kfh.se
www.nyforetagarcentrum.se/karlskrona

September

Frukostträff "Näringsrik morgon" 4 september

Nätverkslunch, 25 september

Tid: 11:30-13:00
Plats:
 KFH
Arrangör: KFH och Nyföretagarcentrum
www.kfh.se
www.nyforetagarcentrum.se/karlskrona

Oktober

Nätverkslunch, 30 oktober

Tid: 11:30-13:00
Plats:
 KFH
Arrangör: KFH och Nyföretagarcentrum
www.kfh.se
www.nyforetagarcentrum.se/karlskrona

November

Frukostträff "Näringsrik morgon" 6 november

Nätverkslunch, 27 november

Tid: 11:30-13:00
Plats:
 KFH
Arrangör: KFH och Nyföretagarcentrum
www.kfh.se
www.nyforetagarcentrum.se/karlskrona

December

Frukostträff "Näringsrik morgon" 5 december

Nätverkslunch, 11 december

Tid: 11:30-13:00
Plats:
 KFH
Arrangör: KFH och Nyföretagarcentrum
www.kfh.se
www.nyforetagarcentrum.se/karlskrona