Varför DUNC?

Utmaningarna kring hållbar turism är större än någonsin. Unika platser attraherar besökare från hela världen och erbjuder upplevelser som inte finns någon annanstans. Turismen bidrar till jobb och tillväxt för lokalsamhällena.

Men turismen är också en starkt bidragande orsak till negativ miljöpåverkan, sliter på besöksmålen och har ett problematiskt säsongsmönster.

Genom DUNC ska vi gemensamt ta oss an dessa och andra utmaningar, med sikte på en hållbar utveckling i södra Östersjöregionen.

Huvudmål med DUNC

DUNC kommer att bidra till en mer hållbar utveckling genom:

 • Gemensamma strategier och planer utvecklas och integreras i världsarvens långsiktiga förvaltningsplaner.
 • Vi utvecklar nya produkter och tjänster kopplat till världsarven.
 • Vi utvecklar samarbeten under det gemensamma namnet "Baltic Sea Heritage
  and Friends"
 • Ny marknadsföring av världsarven i södra Östersjöområdet.
 • Förbättrat samarbete kring marknadsföringen. En destination med flera attraktioner.
 • Skapa paketering av produkter och tjänster som bidrar till att attrahera besökare under lågsäsong.
 • Skapa ett nätverk av ambassadörer som sprider kunskap och stolthet om världsarven och gemensamma tjänster och produkter.

Varaktighet och finansiering

Projektet pågår mellan augusti 2017 till februari 2021. Total budget är 1 693 067 Euro och finansieras till största del av EU samt projektets partners. 

Vilka ingår i DUNC-projektet?

DUNC är ett samarbetsprojekt med sex huvudpartners:

 • Karlskrona kommun, Sverige* (Lead Partner)
 • Mörbylånga kommun, Sverige*
 • Kuriska näset, Litauen*
 • Stralsund, Tyskland
 • Wismar, Tyskland
 • EUCC Baltikum, Litauen
 • EUCC Tyskland

*UNESCO Världsarv

DUNC har även nio associerade partners:

 • Riddarborgen Malbork (Polen)*
 • Sydöstra Rügens Biosfärområde (Tyskland)
 • Blekinge Arkipelag Biosfärområde (Sverige)
 • Länsstyrelsen Kalmar (Sverige)
 • Marinmuseum i Karlskrona (Sverige)
 • Fastighetsverket (Sverige)
 • Kurshkaya Kosa nationalpark (Ryssland)
 • Vorpommerns nationalpark (Tyskland)
 • Förbundet för polska kommuner i Euroregion Baltic (Polen)