DUNC

Målet med EU-projektet DUNC är att öka antalet turister och samtidigt stärka det lokala näringslivet, utan att få negativa konsekvenser av det. I projektet ingår fyra världsarv runt södra Östersjön som samarbetar för att uppnå en hållbar och växande besöksnäring.