Karlskrona – navet i Östersjön

Genom vårt geografiska läge i Sveriges sydöstra hörn är de östliga marknaderna våra prioriterade internationella samarbetspartners. Vi har genom åren byggt upp en nära och bra relation med våra grannländer vilket underlättar vårt arbete med att hjälpa företag in på nya marknader eller att hitta samarbetspartners.

Den ekonomiska och digitala utvecklingen i våra östra grannländer går fort. Omställningen från produktion till konsumtion gör att våra grannländer blir intressanta marknader och samarbetspartners. Globaliseringens effekter syns tydligt och skapar möjligheter för export och import av både produkter och tjänster, av kunskap och samarbeten.

44 avgångar i veckan förbinder oss med Polen och dess 35 miljoner invånare. Den höga frekvensen gör Polen till en primärmarknad och Karlskrona till ett logistisk nav. De intermodala system som har Karlskrona som port ut och in i Sverige förbinder oss med hela Europa och den högaktuella tågförbindelsen till Kina.

Vi är redo för framtiden och du är välkommen att utvecklas med oss!

Baltic Meeting Point

Baltic Meeting Point är ett nytt forum för att utveckla och uppmuntra utbyte och samarbete mellan Karlskrona och städer i de nio länderna runt Östersjön. Ambitionen är att hitta nyckelpersoner och organisationer för ett långsiktigt och hållbart samarbete och nätverkande inom affärsutveckling, forskning och erfarenhetsutbyte.

In English

Baltic Meeting Point Karlskrona is a new forum dedicated to Baltic cities business development and exchange, cooperation and networking, learning and understanding. The ambition is to find key persons and organisations for a long-term development and sustainable cooperation in a wide range of areas.

Europa Direkt i Karlskrona

I Karlskrona kommun finns ett Europa Direkt-kontor med syfte att sprida information om EU och främja den lokala och regionala debatten kring EU. Europa Direkt är ett informationsnätverk som drivs av EU-kommissionen tillsammans med lokala och regionala aktörer i EU:s medlemsländer.

Läs mer om Europa Direkt och kontoret i Karlskrona

Karlskronas vänorter och internationella nätverk

Karlskrona kommun har flera vänorter som vi samverkar med. Kommunen har kommunala partnerskap i Kina och Sydafrika med stöd från ICLD (Internationellt Centrum för Lokal Demokrati). Utbyten med våra vänorter och inom de kommunala partnerskapen sker bland annat inom utbildning, näringslivs- och infrastrukturfrågor samt kultur- och idrottsfrågor.

Läs mer om Karlskronas vänorter och internationella nätverk 

Projekt med delfinansiering från EU

Karlskrona kommun arbetar internationellt och med ett flertal projekt med delfinansiering från EU. Projekten syftar till att förverkliga kommunens verksamhetsplaner och skapa kontakter för kunskaps- och erfarenhetsutbyte i gemensamma frågor och utmaningar.

DUNC

DUNC är ett projekt inom EU Interreg South Baltic Region. Det är internationellt samarbete där Karlskrona kommun är med och arbetar för en hållbar utveckling och ökad turism i södra Östersjöregionen. 

Läs mer om DUNC-projektet