Vi kommer bland annat att ta upp: 

• Kommunens kommande lokalbehov 

• Lagen om offentlig upphandling kring lokaler 

• Översiktsplan och detaljplaner

• Näringslivsfrågor 

Vi jobbar just nu på agendan för mötet och vi återkommer till dig när den är klar, men vi hoppas att du vill boka in detta möte redan nu.  

Tid: Torsdagen den 8 oktober, klockan 10.00-12.00 
Plats: Dockside, Skeppsbrokajen 4, Karlskrona. Vi kommer att genomföra mötet coronasäkert, alternativt om du vill delta digitalt via länk. Länken kommer strax innan mötet.

Sista anmälningsdag är den 6 oktober och du anmäler dig till mötet via formuläret.

Har du några frågor eller om det är något särskilt ämne du vill att vi ska ta upp är du välkommen att höra av dig till: naringsliv@karlskrona.se.  

Anmälan informationsmöte för fastighetsägare