På bilden syns näringslivschef Pia Holgersson och kommunstyrelsens ordförande Sandra Bizzozero vid ett företagsbesök på Telenor.

Företagsbesök stärker relationer

Företagen i Karlskrona är viktiga för kommunen. Vilka förväntningar har ditt företag på oss som kommun? Hur upplever du kontakten med kommunen? För att skapa ännu bättre relationer och öka förståelsen för företagen vill politiker och tjänstemän gärna besöka just ditt företag.

Vid ett företagsbesök kan vi diskutera kommunala frågor som rör ditt företag och vad som kan bli bättre för att du ska kunna utveckla och driva din verksamhet på bästa sätt. För dig som företagare kan det också skapa förståelse för kommunens agerande i olika frågor. Tillsammans kan vi skapa en god och bra utveckling.

Vi ser fram emot att besöka ditt företag!

  • Om dina personuppgifter

    När ditt ärende handläggs behandlas dina personuppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen, även kallad GDPR (General Data Protection Regulation).

    Inlämnade uppgifter är allmän handling och kan lämnas ut i enlighet med offentlighetsprincipen. Detta gäller inte om ditt ärende är sekretessbelagt enligt offentlighets- och sekretesslagen.

    Läs mer om hur personuppgifter behandlas av Karlskrona kommun

Boka kommunstyrelsens ordförande och näringslivschef för företagsbesök Boka näringslivschef och näringslivsutvecklare för företagsbesök