Kunskapsprovet

Provet ska göras inom 90 minuter och består av cirka 30-60 frågor, beroende på vilket serveringstillstånd du söker. Frågorna handlar om alkoholpolitik, tillsyn, mat och utrustning samt servering. För att bli godkänd krävs att du har minst 75 procent rätta svar inom varje ämnesområde. Om du inte blir godkänd får du två nya chanser att göra om provet.

Det finns sju olika kunskapsprov:

 1. Stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten (60 frågor)
 2. Stadigvarande serveringstillstånd i slutet sällskap vid cateringverksamhet (60 frågor) 
 3. Stadigvarande serveringstillstånd i slutet sällskap utan cateringverksamhet (44 frågor)
 4. Tillfälligt serveringstillstånd till allmänheten (44 frågor) 
 5. Tillfälligt serveringstillstånd i slutet sällskap (28 frågor) 
 6. Tillstånd för pausservering (28 frågor) 
 7. Tillstånd för provsmakning (28 frågor)

Hjälp inför kunskapsprovet

Om kunskapsprovet på Folkhälsomyndighetens webbplats

Alkohollagen på Riksdagens webbplats

Avgifter

Avgiften för kunskapsprovet är 1 500 kronor för stadigvarande tillstånd samt tillfälligt tillstånd till allmänheten och 750 kronor för tillfälliga tillstånd till slutna sällskap, pausservering och provsmakning.

 • Om dina personuppgifter

  När ditt ärende handläggs behandlas dina personuppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen, även kallad GDPR (General Data Protection Regulation).

  Inlämnade uppgifter är allmän handling och kan lämnas ut i enlighet med offentlighetsprincipen. Detta gäller inte om ditt ärende är sekretessbelagt enligt offentlighets- och sekretesslagen.

  Läs mer om hur personuppgifter behandlas av Karlskrona kommun

Boka tid för prov eller rådgivning