Ändra i tillstånd

Du behöver anmäla om förutsättningar för ditt tillstånd förändras. Det kan till exempel vara nya ägarförhållanden, ombyggnad, ändrade öppettider med mera.

Serveringsansvarig personal

De personer som utsetts till serveringsansvarig personal ska anmälas med namn och personnummer. Personerna måsta ha fyllt 20 år.

Anmäl serveringsansvarig personal Ändra i befintligt tillstånd