Olika typer av serveringstillstånd

Som alkoholservering räknas alla former av servering av alkohol mot ersättning, även om den ingår i en annan avgift som till exempelvis en entréavgift. Tillståndet gäller för servering i lokalen du ansöker för.

Det finns olika typer av serveringstillstånd både till allmänheten och till slutna sällskap. Du kan söka ett stadigvarande tillstånd som gäller tills vidare, eller ett tillfälligt tillstånd om du bara ska servera alkohol under en viss tidsperiod. Även alkoholservering vid catering för slutna sällskap, provsmakning och trafikservering (exempelvis servering på fartyg eller tåg) kräver tillstånd.

Servering till allmänheten

 • stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten. Inklusive:
  - pausservering (servering i konsert- eller teaterfoajé under paus).
  - trafikservering (servering på tåg, flyg eller båt).
  - anmälan av cateringlokal till slutna sällskap.
 • tillfälliga serveringstillstånd till allmänheten (festivaler, konserter och liknande).
 • särskilt tillstånd för servering i gemensamt serveringsutrymme.
 • särskilt tillstånd för provsmakning vid tillverkningsställe eller arrangemang.

Servering till slutna sällskap och cateringverksamhet

Med slutet sällskap menas en begränsad grupp av personer som har ett gemensamt intresse i en förening, företag eller något annat sammanhang utanför tillställningen där alkoholen ska serveras.

 • stadigvarande serveringstillstånd till slutna sällskap (festvåningar och klubblokaler) och cateringverksamhet.
 • anmälan av cateringlokal till slutna sällskap.
 • tillfälliga serveringstillstånd till slutna sällskap (personalfester, bröllop, och liknande).

Ändra i tillstånd eller anmäla serveringsansvarig personal

Här kan du göra ändringar i ett befintligt tillstånd eller anmäla serveringsansvarig personal.

Anmäla serveringsansvarig personal och ändra i befintligt tillstånd

Undantag som inte kräver tillstånd

Serveringstillstånd krävs inte om serveringen är av privat karaktär och:

 • avser ett enstaka tillfälle för i förväg bestämda personer.
 • sker utan vinstintresse och utan annan kostnad för deltagarna än kostnaden för inköp av dryckerna.
 • äger rum i lokaler där det inte bedrivs yrkesmässig försäljning av alkohol- eller lättdrycker.

Samtliga av punkterna ovan måste vara uppfyllda för att serveringen ska kunna ske utan tillstånd.

Krav för serveringstillstånd

För att beviljas ett serveringstillstånd som gäller tills vidare (stadigvarande) behöver du som sökande och din verksamhet uppfylla en del krav på lämplighet:

 • du som ansöker ska ha fyllt 20 år.
 • du ska kunna uppvisa ekonomisk skötsamhet, till exempel att du har skött din bokföring och betalat dina skatter och avgifter i tid. Din personliga lämplighet prövas också, du får till exempel inte vara straffad för något allvarligare brott.
 • du behöver visa att du har kunskap om alkohollagen. Det gör du genom att genomföra ett kunskapsprov hos kommunen. Om du har ett serveringstillstånd idag som minst motsvarar den aktuella ansökan, och det inte finns skäl att ifrågasätta dina kunskaper, behöver du inte göra provet.
 • du ska kunna redogöra för finansieringen, det vill säga varifrån pengarna som finansierar verksamheten kommer.
 • du måste visa att du har rätt att använda lokalen (hyreskontrakt eller köpekontrakt).
 • det ska finnas ett eget kök i direkt anslutning till serveringslokalen, som också ska användas. Det ska finnas ett varierat utbud av maträtter. Matutbudet ska vara tillräckligt och tillgängligt.
 • det ska finnas tillräckligt med sittplatser för matservering.
 • lokalen ska vara lämplig ur brandsäkerhetssynpunkt. Kontakta kommunens räddningstjänst för mer information.

Prövning av personlig och ekonomisk lämplighet görs för alla personer med betydande inflytande över verksamheten, till exempel finansiärer och restaurangchef.

Läs mer

Riktlinjer för alkoholserveringstillstånd, pdf 208 kB

Kunskapsprov är obligatoriskt

För att få serveringstillstånd måste du genomföra ett kunskapsprov på plats hos
kommunens alkoholhandläggare. Provet ska göras inom 90 minuter och består av
cirka 30-60 frågor, beroende på vilket tillstånd du söker. Frågorna handlar om
alkoholpolitik, tillsyn, mat och utrustning samt servering.

Läs mer och boka tid för kunskapsprov 

Så fungerar ansökan

 • Det här behöver du

  Vid ansökan om tillfälliga och stadigvarande serveringstillstånd, både till allmänheten och till slutna sällskap, behöver du ladda upp olika bilagor och uppgifter om ekonomi, hur lokalen ser ut samt serveringens öppettider och utbud.

  Bilagor

  I tjänsten kan du välja att hämta dina företagsuppgifter automatiskt från Skatteverket, Statistiska Centralbyrån och Bolagsverket. Om du istället väljer att fylla i uppgifterna själv behöver du bifoga följande:

   

   

  Övriga bilagor

   

  • Avtal för överlåtelsen av verksamheten (Till exempel köpeavtal, hyreskontrakt eller arrendekontrakt).
  • Uppgifter om egna sparmedel som satts in i verksamheten (Till exempel lånebesked, skuldebrev eller avbetalningsplan).
  • Planritning över serveringslokalen inklusive eventuell uteservering (A4-format).
  • Beskrivning av verksamhetens meny och matutbud.
  • Intyg om kunskapsprov (Om du genomfört det tidigare i en annan kommun).


  Om verksamheten drivs av aktiebolag:

  Uppgifter om aktiefördelning i aktiebolag.

  Om verksamheten drivs av handelsbolag:

  Bolagsavtal som styrker uppgifterna om handelsbolag.

  Om verksamheten drivs av förening:

  • Föreningens stadgar.
  • Senaste verksamhetsberättelsen.
  • Protokoll som visar styrelsens sammansättning och vem som tecknar föreningen.
 • När får jag svar?

  Handläggningstiden för en ansökan är cirka 6-8 veckor efter det att ansökan är komplett.

 • Vad kostar det?

  Avgiften för serveringstillstånd faktureras. Utöver ansökningsavgiften tillkommer en fast, årlig avgift för tillsyn.

  Ansöknings- och tillsynsavgifter för servering av alkohol och försäljning av folköl, pdf, 54 kb

 • Vilka fler behöver jag kontakta?

  Serveringstillståndet är bara en av delarna som krävs för att få servera alkohol. Beroende på hur din verksamhet ser ut kan du behöva fler tillstånd eller ta kontakt med till exempel räddningstjänsten.

  Innan du kan söka ska lokalen vara registrerad som livsmedelslokal.

  Till anmälan om registrering av livsmedelsanläggning

  Lokalen måste även vara godkänd av räddningstjänsten.

  Läs mer på Räddningstjänsten Östra Blekinges webbplats

  Tillstånd för uteservering 

  Om du söker tillstånd även för uteservering (ska anges i ansökan) behöver du först göra en ansökan hos Polisen för att få använda allmän plats.

  Läs mer och till ansökan på polisens webbplats

 • Så loggar du in med e-legitimation

  För att använda denna tjänst behöver du identifiera dig med e-legitimation, till exempel mobilt bankID. Du skaffar e-legitimation från din bank eller från Telia.

  Läs mer på www.bankid.com

 • Om dina personuppgifter

  När ditt ärende handläggs behandlas dina personuppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen, även kallad GDPR (General Data Protection Regulation).

  Inlämnade uppgifter är allmän handling och kan lämnas ut i enlighet med offentlighetsprincipen. Detta gäller inte om ditt ärende är sekretessbelagt enligt offentlighets- och sekretesslagen.

  Läs mer om hur personuppgifter behandlas av Karlskrona kommun

Ansökan om serveringstillstånd Ansökan om provsmakningstillstånd Anmälan om cateringtillfälle Anmälan om kryddning av snaps Anmälan om provsmakning