Ny förordning med särskilda bestämmelser

Sedan 1 juni 2018 gäller en ny förordning (2018:471) om medelstora förbränningsanläggningar. I förordningen framgår att en medelstor förbränningsanläggning inte får vara i drift utan att vara registrerad hos tillsynsmyndigheten. Registreringen ska ske genom en e-tjänst och informationen ska därefter offentliggöras på en webbplats som tillhör myndigheten.

Vad är en medelstor förbränningsanläggning?

En förbränningsanläggning räknas som medelstor om den sammanlagda installerade tillförda effekten är mellan 1 och 50 MW (megawatt) och har ett utsläpp till en och samma skorsten. Mer information om medelstora förbränningsanläggningar finns att hitta på Naturvårdsverkets hemsida:

Medelstora förbränningsanläggningar

När behöver anläggningen registreras?

Förordningen har olika bestämmelser för när en anläggning ska vara registrerad hos tillsynsmyndigheten;

• Nya förbränningsanläggningar ska registreras innan de tas i drift

• En 2018-anläggning med en anläggningseffekt som är högre än 5 MW, senast 1 januari 2024

• En 2018-anläggning med en anläggningseffekt som är högst 5 MW, senast 1 januari 2029

Vad är en 2018-anläggning?

En 2018-anläggning är en medelstor förbränningsanläggning som tagits i drift innan den 20 december 2018, och en ny förbränningsanläggning är en medelstor förbränningsanläggning som inte är en 2018-anläggning.

Register över medelstora förbränningsanläggningar

Nedan offentliggörs uppgifter om de medelstora förbränningsanläggningar som är registrerade hos Karlskrona Kommun.

För närvarande har inga registreringar om medelstora förbränningsanläggningar inkommit.