Har du frågor om att installera fettavskiljare?

Kontakta kommunens VA-avdelning på telefon 0455-30 30 00 (växel).

Behöver du tömma din fettavskiljare?

Läs mer och beställ på Affärsverkens webbplats