Därför är det viktigt att fett avskiljs

Fett som spolas ner i avloppsnätet stelnar och fastnar i rören, vilket leder till minskad kapacitet eller i värsta fall stopp i ledningarna. Dessa fettproppar kan leda till stora och kostsamma problem för både fastighetsägare och det kommunala ledningsnätet. När fett ansamlas och åldras kan svavelväte bildas. Förutom att gasen är en arbetsmiljörisk bidrar den till att VA-anläggningarna åldras och skadas snabbare än de behövs. 

Verksamheter som behöver fettavskiljare

Exempel på verksamheter som normalt måste ha fettavskiljare:

 • Bageri
 • Café
 • Catering
 • Charkuteri
 • Fiskindustri
 • Gatukök
 • Hamburgerbar
 • Kebabgrill
 • Konditori
 • Livsmedelsbutik med manuell hantering
 • Mottagningskök
 • Personalmatsal
 • Produktionskök
 • Pizzeria
 • Restaurang
 • Rökeri
 • Salladsbar
 • Storkök
 • Styckningslokal

  eller annan restaurang- eller livsmedelsindustri.

Så här fungerar en fettavskiljare

När avloppsvattnet rinner genom fettavskiljaren sjunker slam och tyngre partiklar till botten i första facket medan fett flyter upp och samlas vid ytan i nästa fack eftersom fett är lättare än vatten. För att fettavskiljaren ska fungera måste den tömmas och rengöras regelbundet. En fettavskiljare som inte fungerar släpper igenom stora mängder fett.

Installation av fettavskiljare

Bygglov kan behövas

Kontrollera om du behöver bygglov för din fettavskiljare eller om det räcker med bygganmälan.

Kontakta Bygglov/Planavdelningen på 0455-30 30 00 (växel). 

Vilken fettavskiljare passar din verksamhet?

Det finns olika lösningar för fettavskiljare beroende på verksamhetens omfattning. Bland annat kan man behöva hjälp med dimensioneringen av fettavskiljaren.

Kontakta därför en VVS-entreprenör eller kommunens VA-avdelning på telefon 0455-30 30 00 (växel) för mer information.

Tömning av fettavskiljare

För tömning av fettavskiljare ska du ha ett tömningsabonnemang som du tecknar via Affärsverken (se deras webbplats).

Kontakter vid frågor om fettavskiljare

Frågor om fettavskiljare

Har du frågor om fettavskiljare, kontakta VA-avdelningen på telefon 
0455-30 30 00. 

Bygglov eller bygganmälan?

Har du frågor om bygglov eller bygganmälan kontakta Bygglov/Planavdelningen på 0455-30 30 00. 

Installation av fettavskiljare

För installation, kontakta en VVS-entreprenör.

Tömning av fettavskiljare

För tömning, kontakta Affärsverken.

Läs mer och beställ på Affärsverkens webbplats