Det finns inga exakt krav på hur egenkontrollen ska utformas och vad den ska innehålla. Det viktigaste är att egenkontrollen är anpassad efter de risker som finns i just din livsmedelshantering.

Exempel på vad egenkontrollen kan innehålla:

  • Rutiner för utbildning
  • Rutiner för personlig hygien
  • Rutiner för rengöring
  • Rutiner för skadedjursbekämpning
  • Rutiner för vatten (egen vattentäkt och is)
  • Rutiner för temperaturkontroll
  • Rutiner för varumottagning
  • Rutiner för avfallshantering
  • Utformning och underhåll av lokaler, utrustning och fordon