För att registrera en livsmedelsanläggning behöver du logga in. Inloggningen kräver att du har något av följande:

 • BankID
 • Mobilt BankID eller Nordea
 • Telia

 • Så fungerar det

  Om registrering

  Detta gäller alla livsmedelsverksamheter som regleras i förordning (EG) 852/2004, det vill säga matserveringar av olika slag, livsmedelsbutiker, med flera. Registreringen är en administrativ åtgärd där verksamheten förs in i myndighetens register.

  Ditt företag ska registreras hos miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen. Anmälan ska göras senast två veckor innan du startar verksamheten. Om detta inte sker kan myndigheten förbjuda verksamheten.

  För registrering tas 950 kronor ut för handläggningstiden. En årlig avgift tas också ut för kontroll av livsmedelsanläggningen.

  Innan du startar din verksamhet måste du se till att din lokal uppfyller kraven i livsmedelslagstiftningen. Utöver lämplig lokal måste du eller annan personal ha grundläggande kunskap om livsmedelshygien.

  När det gäller mobila livsmedelsanläggningar ska de registreras i den kommun där större delen av verksamheten kommer hållas.

  Om du har frågor om registreringen rörande din verksamhet går det bra att kontakta miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen via växeln, 0455- 30 30 00.

  Hämta dina företagsuppgifter

  I tjänsten kan du välja att hämta dina företagsuppgifter från Bolagsverket, Statistiska Centralbyrån och Skatteverket, så att du slipper fylla i dem.

  Läs mer på sidan "Så här hämtar kommuner företagsuppgifter"

  Avregistrera livsmedelsanläggning

  Kom ihåg att livsmedelsanläggningen ska avregistreras även om ett annat företag ska ta över verksamheten. Det nya företaget ska sedan anmäla att man tar över livsmedelsanläggningen.

  Den årliga kontrollavgiften för en livsmedelsanläggning upphör i slutet av det år som du avregistrerar anläggningen. Om du exempelvis avregistrerar din verksamhet i februari så behöver du ändå betala hela kontrollavgiften för det året.

 • Om dina personuppgifter

  När ditt ärende handläggs behandlas dina personuppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen, även kallad GDPR (General Data Protection Regulation).

  Inlämnade uppgifter är allmän handling och kan lämnas ut i enlighet med offentlighetsprincipen. Detta gäller inte om ditt ärende är sekretessbelagt enligt offentlighets- och sekretesslagen.

  Läs mer om hur personuppgifter behandlas av Karlskrona kommun

Registrera livsmedelsanläggning Avregistrera livsmedelsanläggning