För att registrera en dricksvattenanläggning behöver du logga in. Inloggningen kräver att du har något av följande:

 • BankID
 • Mobilt BankID eller Nordea
 • Telia

 • Så fungerar det

  Vem behöver göra en anmälan om registrering av dricksvattenanläggning?

  Dricksvattenföreskrifterna och därmed även krav på registrering gäller dricksvattenanläggningar som i genomsnitt tillhandahåller 10 m3 dricksvatten eller mer per dygn, eller som försörjer 50 personer eller fler med dricksvatten (10/50-regeln), till exempel om man har en samfällighet med eget dricksvatten.

  Dricksvatten som tillhandahålls eller används som en del av en kommersiell eller offentlig verksamhet omfattas alltid av dricksvattenföreskrifterna oberoende av verksamhetens storlek. Detta betyder att du som driver ett livsmedelsföretag (till exempel café, restaurang) med eget vatten, där dricksvatten används till livsmedelsberedning eller dryck, omfattas av dricksvattenföreskrifterna. Du som till exempel driver en campingplats, hyr ut bostäder eller har en annan liknande verksamhet med eget vatten och tillhandahåller dricksvatten till konsumenter omfattas också av dricksvattenföreskrifterna.

  Om registrering

  Registreringen är en administrativ åtgärd där verksamheten förs in i myndighetens register. Anmälan ska göras senast två veckor innan du startar verksamheten. För registrering tas 950 kronor ut för handläggningstiden. En årlig avgift tas också ut för kontroll av dricksvattenanläggningen.

  Om du har frågor om registreringen rörande din verksamhet går det bra att kontakta miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen via växeln, 0455-30 30 00.

  Avregistrera dricksvattenanläggning

  Kom ihåg att dricksvattenanläggningen ska avregistreras även om ett annat företag ska ta över verksamheten. Det nya företaget ska sedan anmäla att man tar över dricksvattenanläggningen.

  Den årliga kontrollavgiften för en dricksvattenanläggning upphör i slutet av det år som du avregistrerar anläggningen. Om du exempelvis avregistrerar din verksamhet i februari så behöver du ändå betala hela kontrollavgiften för det året.

 • Om dina personuppgifter

  När ditt ärende handläggs behandlas dina personuppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen, även kallad GDPR (General Data Protection Regulation).

  Inlämnade uppgifter är allmän handling och kan lämnas ut i enlighet med offentlighetsprincipen. Detta gäller inte om ditt ärende är sekretessbelagt enligt offentlighets- och sekretesslagen.

  Läs mer om hur personuppgifter behandlas av Karlskrona kommun

Registrera dricksvattenanläggning Avregistrera dricksvattenanläggning