Utökad näringslivslots med anledning av Coronapandemin

Näringslivslotsfunktionen utökas med fler kompetenser och ger stöd även i frågor som rör stödpaket. Välkommen med dina frågor.

Näringslivslotsen guidar och hjälper dig vidare

Näringslivslotsen ger dig tips och vägledning för att snabbast och enklast komma vidare i processen i de kommunala frågorna.

Lotsfunktionen består av personer från olika verksamheter inom Karlskrona kommun och har regelbundna möten för frågor och rådgivning. Näringslivslotsen kan ge dig information om bland annat detaljplaner, bygglov och miljöfrågor. 

Beroende på just din fråga så kan du bli erbjuden att delta på ett näringslivslotsmöte där du själv presenterar din idé och får direkt rådgivning av teamet. Eller så får du återkoppling efter ett lotsmöte på dina frågor, allt beroende på ärende.

Kontakt

Du kommer i kontakt med näringslivslotsen genom näringslivsavdelningen på e-post naringsliv@karlskrona.se eller 0455-30 30 00. Du kan också använda formuläret nedan.

Vad behöver du hjälp med?