Näringslivslotsen guidar och hjälper dig vidare

Näringslivslotsen består av personer från olika verksamheter inom Karlskrona kommun och har regelbundna möten för frågor och rådgivning. Näringslivslotsen kan ge dig information om bland annat detaljplaner, bygglov och miljöfrågor.

Kontakt

Du kommer i kontakt med näringslivslotsen genom näringslivsavdelningen på e-post naringsliv@karlskrona.se eller 0455-30 30 00. Du kan också använda formuläret nedan.

Vad behöver du hjälp med?