Vissa verksamheter kan vara anmälningspliktiga eller tillståndspliktiga enligt miljöbalken. Olika krav gäller beroende på vad verksamheten gör och i vilken omfattning.

Vad är miljöfarlig verksamhet?

Verksamheter som räknas som miljöfarliga är industrier, bensinstationer, verkstäder, avloppsanläggningar, täkter, återvinningsanläggningar och lantbruk.

Även olika typer av hantering av avfall, mellanlager, sanering av förorenade områden, pålning, krossning av sten och uppläggning av muddermassor eller annat avfall utgör miljöfarlig verksamhet.

Olika miljöfarliga verksamheter

På denna sidan kan du komma vidare för att läsa mer om olika miljöfarliga verksamheter och vad som krävs av dig som verksamhetsutövare.

(Mer information om fler verksamheter kommer inom kort på denna sida.)