Ansök hos polisen

På allmän plats gäller ordningslagen och därför ska du ansöka hos polisen.

 • Skicka in ansökan till polisen och betala ansökningsavgiften.
  Gör det i god tid, gärna minst 10 dagar innan hyrestiden börjar.
 • Om ansökan gäller kommunal mark tar polisen kontak med kommunen som kontrollerar platsen, påverkan på trafiken med mera. 
 • Du får svar från polisen och kommunen debiterar hyreskostnaden för marken samt eventuella kostnader för bortfall av parkeringsintäkter.

Till ansökan på polisens webbplats

Tillstånd för uteserveringar

I Karlskrona är säsongen för uteserveringar mellan den 1 april och den 31 oktober. Ansökan ska vara inlämnad senast den 1 februari och gäller för två år om inga förändringar i uteserveringen görs.

Nya regler om rökfria utomhusmiljöer från och med den 1 juli 2019
Den första juli börjar den nya tobakslagen att gälla.Bland annat blir det förbjudet att röka vid entréer till offentliga lokaler, uteserveringar och allmänna lekplatser. Det är restaurangägarens ansvar att se till att rökförbudet efterföljs.

För dig som driver serveringsrörelse innebär det bland annat att:

 • Den nya lagen innebär ett utökat rökförbud på ett flertal platser utomhus. 
 • rökning av tobak förbjuds på uteserveringar
 • rökning av andra produkter, exempelvis elektroniska cigaretter och vattenpipor, inte längre är tillåten på uteserveringar
 • inom inhägnade platser utomhus som huvudsakligen är avsedda för idrottsutövning
 • på lekplatser som allmänheten har tillträde till
 • vid entréer till lokaler och andra utrymmen som allmänheten har tillträde till
 • utomhusområden i anslutning till kollektivtrafik, till exempel busshållplatser
 • mindre rökrum inne på restauranger är fortsatt tillåtna om de inte är placerade så att alla gäster måste passera genom rummet. I rökrummet får ingen servering av mat eller dryck ske.

  Det är den som äger eller disponerar en lokal som ska se till att rökförbudet efterlevs. Kommunen har tillsynsansvar över de rökfria miljöerna.

Läs mer om den nya tobakslagen som träder i kraft den 1 juli 2019

Information om rökfria miljöer

Läs mer och ansök:

Uteserveringar och serveringsvagnar – regler och vägledning, pdf 450 kB

Ansök om tillstånd för uteservering (polisens webbplats)

Bygglov för skyltar

För att sätta upp en skylt inom ett område som är detaljplanerat behöver du söka bygglov. Det gäller både för reklamskyltar och skyltar för din butik eller verksamhet. Ska du göra större ändringar i eller flytta en redan uppsatt skylt behöver du också söka bygglov.

Läs mer och ansök:

Sök bygglov för skylt

Torghandel

Torghandeln i Karlskrona sker i huvudsak på Stortorget men förekommer även på Fisktorget och
på Lyckeby torg.

Kontakta 0455-30 31 59 eller drift-serviceforvaltningen@karlskrona.se om du är intresserad av en försäljningsplats.

Avgifter för torghandel, pdf 17 kB

Lokala ordningsföreskrifter för torghandel, pdf 46 kB

Gräva på allmän mark

Du behöver tillstånd om du ska gräva på allmän mark. Ansökan ska vara inne senast 14 dagar innan arbetet ska påbörjas. Glöm inte att bifoga eventuella bilagor som trafikanordningsplan och ritningar.

Ansökan om tillstånd att gräva på allmän mark, doc 32 kB