Ansök hos polisen

På allmän plats gäller ordningslagen och därför ska du ansöka hos polisen.

  • Skicka in ansökan till polisen och betala ansökningsavgiften.
    Gör det i god tid, gärna minst 10 dagar innan hyrestiden börjar.
  • Om ansökan gäller kommunal mark tar polisen kontak med kommunen som kontrollerar platsen, påverkan på trafiken med mera. 
  • Du får svar från polisen och kommunen debiterar hyreskostnaden för marken samt eventuella kostnader för bortfall av parkeringsintäkter.

Till ansökan på polisens webbplats

Tillstånd för uteserveringar

I Karlskrona är säsongen för uteserveringar mellan den 1 april och den 31 oktober. Ansökan ska vara inlämnad senast den 1 februari och gäller för två år om inga förändringar i uteserveringen görs.

Läs mer och ansök:

Uteserveringar och serveringsvagnar – regler och vägledning, pdf 450 kB

Ansök om tillstånd för uteservering (polisens webbplats)

Bygglov för skyltar

För att sätta upp en skylt inom ett område som är detaljplanerat behöver du söka bygglov. Det gäller både för reklamskyltar och skyltar för din butik eller verksamhet. Ska du göra större ändringar i eller flytta en redan uppsatt skylt behöver du också söka bygglov.

Läs mer och ansök:

Sök bygglov för skylt

Torghandel

Torghandeln i Karlskrona sker i huvudsak på Stortorget men förekommer även på Fisktorget och
på Lyckeby torg.

Kontakta 0455-30 31 59 eller drift-serviceforvaltningen@karlskrona.se om du är intresserad av en försäljningsplats.

Avgifter för torghandel, pdf 17 kB

Lokala ordningsföreskrifter för torghandel, pdf 46 kB

Gräva på allmän mark

Du behöver tillstånd om du ska gräva på allmän mark. Ansökan ska vara inne senast 14 dagar innan arbetet ska påbörjas. Glöm inte att bifoga eventuella bilagor som trafikanordningsplan och ritningar.

Ansökan om tillstånd att gräva på allmän mark, doc 32 kB