Du som är fastighetsägare har ansvar för att fastigheten fungerar som den ska och inte innebär några risker för miljön eller för de boendes hälsa. Kommunen har tillsyn över detta och behöver meddelas om du till exempel säljer eller köper fastigheter eller ändrar antalet lägenheter i en fastighet. Här kan du också skicka in ändringar i för till exempel fakturaadress, bolagsnamn och kontaktuppgifter.

Mer information om bostadstillsyn och egenkontroll

Tillsyn för fastighetsägare - Karlskrona kommun

Egenkontroll för fastighetsägare - Karlskrona kommun

  • Om dina personuppgifter

    När ditt ärende handläggs behandlas dina personuppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen, även kallad GDPR (General Data Protection Regulation).

    Inlämnade uppgifter är allmän handling och kan lämnas ut i enlighet med offentlighetsprincipen. Detta gäller inte om ditt ärende är sekretessbelagt enligt offentlighets- och sekretesslagen.

    Läs mer om hur personuppgifter behandlas av Karlskrona kommun

Skicka in ändringar