Miljöfarlig verksamhet kallas alla verksamheter som kan ha en påverkan genom olika utsläpp till mark, vatten eller luft. Det kan vara en verksamhet som hanterar kemikalier och avfall eller som kan störa omgivningen genom buller eller lukt. Lantbruk klassas som miljöfarlig verksamhet och delas in i olika kategorier beroende på verksamhetens omfattning.

Anmäl om du har fler än 100 djurenheter

En anläggning som har mer än 100 djurenheter enligt miljöprövningsförordningen är en anmälningspliktig verksamhet. För att få driva ett sådant lantbruk krävs att en anmälan har gjorts till kommunen senast sex veckor innan planerad start.

Beräkning av djurenheter på Jordbruksverkets webbplats

Det krävs även en anmälan om det ska göras en ändring som kan innebära att omgivningen störs.

När din anmälan tagits emot kommer du att kontaktas av en handläggare. Avgiften är 950 kronor per timme som anmälan tar att handlägga.

Så fungerar det

 • Uppgifter och bilagor som krävs

  I anmälan fyller du i uppgifter som är aktuella för din verksamhet. Det gäller till exempel uppgifter om gödsel, avfall och djur.

  Bilagor som kan krävas är:

  • Situationsplan över verksamheten (med cistern, förvaring av farligt avfall och gödsellagring utmärkt).
  • Beräkning för lagringskapacitet av gödsel
  • Besiktningsprotokoll för cistern
  • Gödselkontrakt
  • Arrendatorkontrakt
  • Växtodlingsplan
  • Markkartering
  • Karta på utmarkerade skiften
 • Om nitratkänsligt område, gödsellagring och markkartering

  Nitratkänsligt område

  Vissa områden är särskilt känsliga mot att nitrater från jordbruket förorenar grund- och ytvatten. EU:s nitratdirektiv innebär i praktiken att det gäller delvis andra regler för gödsling i dessa områden.

  I Karlskrona kommun är omfattas följande områden av nitratdirektivet: Karlskrona stadsförsamling, Aspö, Lyckå, Kristianopel, Jämjö, Torhamn, Sturkö, Ramdala, Rödeby, Fridlevstad, Sillhövda, Nättraby och Hasslö.

  Förhållningsregler för nitratkänsliga områden (jordbruksverkets webbplats)

  Beräkna din lagringskapacitet för din gödsel

  För lantbrukare som har djur finns bestämmelser om hur gödsel ska lagras och hur länge man ska klara av att lagra sin gödsel. Utifrån djurantal och produktionsform kan du beräkna hur stort lagringsutrymme du behöver.

  Gödsellagring (jordbruksverkets webbplats)

  Markkartering

  Markkartering innebär att man tar jordprover på åkermarken och sedan skickar dessa till laboratorium för att få fram en kemisk analys av jordens innehåll. Syftet med markkartering är bland annat att det ger ett underlag för ekonomisk och miljömässigt balanserad tillförsel av näringsämnen.

  Markkartering (jordbruksverkets webbplats)

 • Så loggar du in

  För att använda denna tjänst behöver du identifiera dig med e-legitimation, till exempel mobilt bankID. Du skaffar e-legitimation från din bank eller från Telia.

  Läs mer på www.bankid.com

  Du kan spara ett pågående ärende genom att klicka på ”Spara” i tjänsten. När du vill fortsätta med ditt ärende loggar du in på Mina sidor och fortsätter fylla i uppgifterna i tjänsten. För att logga in på Mina sidor krävs att du har e-legitimation.

  Till Mina sidor

 • Om dina personuppgifter

  När ditt ärende handläggs behandlas dina personuppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen, även kallad GDPR (General Data Protection Regulation).

  Inlämnade uppgifter är allmän handling och kan lämnas ut i enlighet med offentlighetsprincipen. Detta gäller inte om ditt ärende är sekretessbelagt enligt offentlighets- och sekretesslagen.

  Läs mer om hur personuppgifter behandlas av Karlskrona kommun

Till anmälan om lantbruk